Banner-størrelser

På denne siden finner du oversikt over over alle størrelsene en banner kan ha, og samtidig noen eksempler på hvordan de kan kombineres.

Noen tips:

 • Størrelser gjelder kun når bannere plasseres i rutenett-seksjoner
  • Hver banner kan fremstå i 8 ulike størrelser.
  • Rutenett-seksjonen som omslutter bannerne kan også være i 3 ulike bredder.
 • Hver rutenettseksjon bør inneholde inntil 4 bannere, men kan i praksis inneholde et uendelig antall
  • Vi anbefaler  flere rutenettseksjoner med færre bannere i hver seksjon.
 • ​På små skjermer/mobil  vil bannere allitd plasseres under hverandre, men noen uttak, og skape lange sider. Vær obs på dette når du bygger sider med utstrakt bruk av bannere.
  • Unntak: "s" (small) bannere legges to i bredden på mobil stående skjerm.
  • Noen få banner-kombinasjoner f.esk  "s + m-s + s" gir uheldige glipper på små skjermer. 
 • Bannere har tradisjonelt blitt brukt for å bygge opp forsider på nettstedene, men kan like gjerne benyttes i vanlige artikler for å skape mer mer variert oppbygning av disse.
 • Tradisjonelt vises bannere helt "tett" i "tett", men det er mulig å designe inn mer luft mellom bannere om ønskelig. Nedenfor er dette gjort, men kun på skjermer over 640px bredde..


Nedenfor: Bannere i "full nettsteds bredde"-rutenettseksjon.

s

small

s

m-s

medium-small

s-m

small-medium

s-m

m-s

m-s

l-m

large-medium

l

large

xl

XL gir alltid full skjermhøyde

Smalere rutenett

Bannere i "bred" rutenett-seksjon. Rutenett kan også være "smal" hvilket vil si vanlig innholdssekjon/brødtekst bredde.

s

s

s

s

m

m

Rutnett: smal

Gjør det f.eks mulig med et par "bokser" side om side.. I boksene (banneren) kan det ligge bilder, filmer eller annet..

 (Foto/Photo)

banner

 (Foto/Photo)

banner

Hva kan bannere inneholde?

I eksemplene her er bannere bare gitt en bakgrunnsfarge og størrelsen på dem er angitt som bannerets tittel. I praktisk bruk inneholder bannere en rekke funksjoner som kan være nyttige.


Eksempler på bannerinnhold: