m24 komponenter

I Museum24 finnes det mange måter å bake inn eller gi innganger til relevant innhold på Digitalt Musuem.
Vi ser i det følgende på noen av komponentene som er mest aktuelle.

Bannermodul

Bilder, lenker, søkefelt.

Mediamodul

Bilder fra DigitaltMusem

Tekst og lenkelister

Prosa og lenker

Longreads

Tekst og bilder på mer spennende måter

Kart

DigitaltMuseum modul

Mulighet til å trekke frem ett eller mange dm-objekt-kort som lenker videre inn til detaljevisning på DigitaltMuseum.

Kan også tilby "inline" søk innen gitte eiere, typer, emner.