Bannere i rutenett

I museum24 kan man kombinere innholdsseksjoner og rutenettseksjoner i fritt antall og rekkefølge. Rutenett gjør det mulig å bygge et samspill av bannere på andre måter enn om de legges i innholdsseksjoner.

Rutenett kan ha ulike bredder

  • full
  • bred
  • smal

..og kan fylles med en eller flere bannere med valgte dimensjoner.


Todo

Handel med nyfanget lågåsild (Coregonus albula) ved en vegkant ved Rundtom i Fåberg i Oppland.  Bildet viser er par unggutter som stod ved ei avkjøring fra den nevnte vegen med ei isoporkasse med fisk.  Kassa sto på ei bøtte og var utstyrt med en sjølskrevet plakat som fortalte at her var det lågåsild å få kjøpt.  Da dette fotografiet ble tatt var en parkaskledd mann i ferd med å kjøpe to fisk i to plastposer.  En annen mann stod bak ham og ventet sannsynligvis også på å få komme med sin bestilling.  I bakgrunnen, på motsatt side av vegen, sto det parkert ei lang rekke med biler.  Det er sannsynlig at eierne av disse enten deltok i fisket i en tilstøtende del av Gudbrandsdalslågen eller at de hadde stoppet for å kjøpe lågåsild.  I 1970-åra, da dette bildet ble tatt, var det hovedsakelig slik fangstene fra gytefisket etter lågåsild i den nedre delen av Gudbrandsdalslågen ble omsatt. (Foto/Photo)

todo

todo

todo

Karusell av bannere

Lorem ipsum dolor s

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.