Promotere med tekst og lenker

Man kan bruke tekstkomponenter og/eller lenkelister i museum24 til å skape enkle veier videre.

Flyfoto over Lillehammer på Digitalt Museum.

For mer visuelle innganger finnes andre moduler