Hopp til hovedinnhold

Universell utforming i Museum24

Vi ser her på kravene til universell utforming knyttet opp mot kode, funksjonalitet og innhold som kommer ut av publiseringsløsningen Museum24.

Alle nettsteder som er bygget på Museum24 vil være bygget opp med det samme malverket (html) og det samme grunndesignet (css).  Men nettstedene har også en grad av eget design (farger etc) og ikke minst et ulikt omfang innhold og ulike måter å disponere og presentere dette innholdet på. Å komme i fullstendig i mål med universell utforming vil dermed kreve at ting er riktig på mange ulike nivåer i løsningen.

Vi tester og diskuterer her løsningen modul for modul samt en del temaer som går litt på kryss og tvers av modulene. Ofte vil den tematiske oversikten gi et best innblikk i hva dette egentlig dreier seg om.  I tillegg diskuterer vi det hele i kontekst av de faktiske prinsippene i forskriften ettersom tilgjengelighetseklæringen orienteres mest mot disse prinsippene, eks 1.1.1 (krav om alternativt innhold på bilder).

Vi vurderer tekniske, redaksjonelle og designmessige aspekter med formål om både å forbedre løsningen teknisk samt å gi gode redaksjonelle råd.

Målet er at alle sider som leveres ut av Museum24 skal oppfylle alle krav 100% slik figuren under viser, men det er altså flere ting som skal klaffe for å komme dit. Det vil også kunne være litt variasjoner fra side til side på et faktisk nettsted.

 • Her er det god score på områder som har med tilgjengelighet å gjøre, men dette alene betyr ikke alt er i skjønneste orden.
  1/1
  Figuren viser gode resultater når en side er testet med testverktøyet Lighthouse, som bl.a kan teste hvor god tilgjengelighet en side har.

Hva sier kravene?

Kravene omtales som WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) og et utvalg på 35 retningslinjene i WCAG 2.0  gjelder for nettløsninger i Norge. Kravene er under innskjerping i skrivende stund med nye krav WCAG 2.1 gjeldende fra 1.feb 2023. 

Hos UU-tilsynet (Tilsynet for universell utforming av ikt) kan man lese seg opp på alt av både krav og anbefalinger forklart på en veldig god måte. 

Innen 01.februar 2023 skal alle offentlige nettsteder inneholde en tilgjengelighetserklæring, der man går god for at alle gjeldende krav følges og/eller forklarer bruddene og hva som  gjøres med dem. Denne må fornyes årlig. Tilgjengelighetserklæringen skal lages med et verktøy som uutilsynet tilbyr.

Museum24 sitt ansvar

Vi som jobber med Museum24 har som hovedfokus å sikre at alle krav som først og fremst handler om tekniske løsninger og kode skal være i orden. Dette omfatter kvaliteten på all HTML-kode og alt som kan håndteres av det grunnleggende stilsettet som alle portalene er tuftet på.


Eksempler kan være

 • Unngå syntax-feil eller andre feil i selve koden
 • Sikre at koden er semantisk og strukturelt korrekt
 • Sikre at koden støtter oppunder tastaturnavigasjon, skjermlesere og liknende med nyttig og riktig informasjon, riktig språk etc.
 • ​Sikre at det finnes gode nok verktøy for å utføre redaksjonell jobb; sikre kontrast, alternative tekster på media. 
 • Jobbe med at grunndesignet skal være så robust som overhodet mulig på med tanke på støtte ulike skjermstørrelser, zoom-nivåer etc.
 • Vurdere forenkling eller forbedring av f.eks visnignsmetoder/konsepter som ofte skaper brudd på universell utforming.

Vi prøver å avdekke status på disse tingene ved å teste løsningen grundig med diverse test-verktøy og ta hånd om så mye som mulig.


Status og tiltak på dette området pr. 08.desember 2022

Museers eget ansvar

 • Eget design/fargebruk . Avdekke og justere problemer med dette
 • Redaksjonelt innhold og kvaliteten på dette, spesielt når det gjelder alternativt innhold på media (bilder, video, lyd) 
 • Teste på ulike skjermflater
 • Prøve å etterstrebe god bruk av Museum24s funksjonalitet og innstillinger. Sette seg inn i løsningens muligheter.

Å teste et nettsted side for side kan være en omfattende jobb, men oftest vil man komme svært langt med å ta noen stikkprøver, da de fleste sidene likner hverandre selv om de har litt ulike innhold.​


Her mer om testing og om trolig funn og mulige utbedringer

Vi ønsker at tester, som her utført med Axe Devtools, skal gi slike resultater som i skjermbildet nedenfor

 • Skjermbilde fra testverkttøy
  1/1
  Her ser vi en side testet ned Axe Devtools, hvor det meste ser ut til å være i orden.

Hvordan utbedres feil?

Etter hvert som vi finner feil i html-kode eller grunnstilsett så vil disse utbedres løpende og tre i kraft via nye Museum24 versjoner. Slike endringer vil fikse felles problemer på  alle nettsteder som baserer seg på Museum24. Første store release for rettelser av kjente feil vil være 2023.01.00 (januar 2023).

Enkelte funn kan kreve mer omfattende tiltak og det kan være nødvendig med prinsipielle diskusjoner knyttet til hvordan slike utfordringer skal løses.  Noe må også testes og forbedres pr. museum (farger, redaksjonelt innhold)

Andre funn kan gå mer på ting som museene må fikse og dette vil da dels kunne gjøres ved å utbedre ting redaksjonelt, eller ved å igangsette prosesser for å få endret på farger eller annet ved deres nettsteds design som måtte skape gjennomgående problemer.

Kort fortalt kan vi komme innom en rekke av punktene nedenfor i dette arbeidet:

 • Avdekke og fikse feil og problemer i html-kode (malverk / enkeltmoduler) og i tillegg tilføre anbefalte forbedringer.
 • Belyse redaksjonelle ansvar og forslå gode løsninger, evnt innføre nye redaksjonelle løsninger (innstillinger etc) ved behov
 • Øke bevissthet og kunnskap om kravene hos både utviklere og redaksjon
 • Vurdere om problematiske designprinsipper og/eller funksjonalitet/teknologi bør fases ut eller endres/oppgraderes. 
 • Vurdere mer støtte i verkøyet for å unngå feil og for å kunne ta redaksjonelle valg, der systemet ikke kan ta disse automatisk.
 • Vurdere strengere/sterkere grunndesign som igjen kan sikre at så mye som mulig er håndtert uavhengig av museers egne designvalg

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1