Universell utforming i Museum24

Vi ser her på kravene til universell utforming knyttet opp mot kode, funksjonalitet og innhold som kommer ut av publiseringsløsningen Museum24.

Museum24 benyttes til å bygge opp, forvalte og presentere en rekke nettsteder med varierende design og innhold. Innholdet forvaltes av kundens (museenes) egne ansatte via administrasjonsløsning. 

Dette nettstedet her og alle kundenes nettsteder bygges på et felles rammeverk slik at koden vil være grunnleggende lik for alle. Innholdet, og herunder kvaliteten på dette samt designvalg (farger etc.) vil imidlertid variere.

Vi tester og diskuterer her løsningen modul for modul samt en del temaer som går litt på kryss og tvers av modulene. Vi vurderer tekniske, redaksjonelle og designmessige aspekter med formål om både å forbedre løsningen samt å gi gode råd.

For å lykkes med en fullstendig universell utforming må man også se på de enkelte nettsteder i et kritisk lys, noe vi ikke tar for oss her.


 • Her er det god score på områder som har med tilgjengelighet å gjøre, men dette alene betyr ikke alt er i skjønneste orden. (Foto/Photo)
  1/1
  Figuren viser gode resultater når en side er testet med testverktøyet Lighthouse, som bl.a kan teste hvor god tilgjengelighet en side har.

Hva sier kravene?

Kravene omtales som WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) og et utvalg på 35 retningslinjene i WCAG 2.0  gjelder for nettløsninger i Norge. Kravene er under innskjerping i skrivende stund (WCAG 2.1)

Hos Uutilsynet (Tilsynet for universell utforming av ikt) kan man lese seg opp på alt av både krav og anbefalinger forklart på en veldig god måte. 

I fremtiden skal alle offentlige nettsteder inneholde en tilgjengelighetserklæring, der man går god for at alle gjeldende krav følges. Denne må fornyes årlig.

Hvordan tester vi?

Vi vil bruke ulike testverktøy for å teste ulike aspekter, samt at vi forsøker å forstå kravenes hensikt. Ettersom Museum24 er et veldig fleksibelt system bestående av en rekke byggeklosser (moduler) som kan kombineres og vises på alle mulige måter, så er det mange kriker og kroker som må ses på. 

Noen testverktøy  (chrome extentions) som vi finner nyttige: (noen tester komplett andre tar for seg enkelte områder på mer ryddig vis)

Slike tester kan imidlertid ikke avdekke alle problemer. 

Vi vil åpne for innspill fra ekspertbrukere eller andre for å bedre forstå hvordan løsningen faktisk oppleves og dermed kan forbedres/forenkles.


Bruk hovedmeny eller lenkene nedenfor for å lese mer:

Hvordan utbedre?

Etter hvert som vi finner diverse forbedringspotensialer vil noe kunne utbedres løpende og tre i kraft via nye Museum24 versjoner. Slike endringer vil fikse felles problemer på  alle nettsteder som baserer seg på Museum24.

Andre funn kan kreve mer omfattende tiltak og det kan være nødvendig med prinsipielle diskusjoner knyttet til hvordan slike utfordringer skal håndteres.  Noe må også testes og forbedres pr. museum (farger, redaksjonelt innhold etc,)

Kort fortalt kan vi komme innom en rekke av punktene nedenfor i dette arbeidet:

 • Avdekke og fikse feil og problemer i html-kode (malverk / enkeltmoduler) og i tillegg tilføre anbefalte forbedringer.
 • Belyse redaksjonelle ansvar og forslå gode løsninger
 • Øke bevissthet og kunnskap om kravene hos både utviklere og redaksjon
 • Vurdere om problematiske designprinsipper og/eller funksjonalitet/teknologi bør fases ut eller endres/oppgraderes. 
 • Vurdere mer støtte i verkøyet for å unngå feil og for å kunne ta redaksjonelle valg, der systemet ikke kan ta disse automatisk.
 • Belyse og utbedre svakheter i hver enkelt museums design-profil
 • Vurdere strengere/sterkere grunndesign som igjen kan sikre at så mye som mulig er håndtert uavhengig av museers egne designvalg