Hopp til hovedinnhold

Versjon 2016.12.00

Hva er nytt?

Oversikt

 • Import av layouts og scope via css
 • Støtte for "egen" icon-velger i henhold til inkluderte iconstilsett for hvert enkelt nettsted.
 • Mulig å presentere lenkelister og kortmoduler  gruppert alfabetisk (tittel)
 • Mulig å presentere lenkelister alfabetisk sortert (automatisk)
 • Indeksering av vedlegg/dokumenter for å muliggjøre dokumentsøk
 • Utvidelser av vedleggsmodul
  • Mulig å legge inn et søkefelt over dokumentliste for enkelt søk i listen.
  • Mulig å bruke som søkeresultatkomponent
 • Søk: Mulig å bruke kortmoduler og artikkelister for å presentere søkeresultat
 • Kartmodul: Mulig med søkefelt også i "ikke fullskjermvisning". Bedre visning av punkter (sidebar) i "ikke fullskjermvisnng".
 • Portal: Bearbeidet datoformateringer
 • Admin: Diverse justeringer

Import av layouts og scope via CSS

Import av layouts innebærer at hver enkelt konsolidering/museum/nettsted nå kan få produsert sine helt egne måter å presentere de fleste moduler på og så få importert disse i løsningen. Disse vil da bli tilgjengelige som valg i nedtrekksmenyer for de aktuelle modulene.  Dette er viktig for å kunne tilby enda mer unike uttrykk på tvers av alle nettsteder på m24 plattformen.

Import av "scope" handler om at vi får mer presis informasjon om hva/hvor importerte elementer skal brukes. F.eks kan vi nå skille mellom fargetemaer som er utviklet for kort kontra for forsidemoduler. Dette gir mer presise nedtrekksmenyer og mer forutsigbare resultater.

Utvidelse av lenkelistemodul

Det er nå mulig å vise lenkelister som "teasere" (tittel + ingress) og videre også mulig å vise lenkelister (både enkle og teasere) sortert alfabetisk (automatisk) eller gruppert alfabetisk. 

Teaservisning baserer seg på at sider får nedlagret sidens synlige "ingress" som et beskrivelsefelt knyttet til siden. Alle nye sider vil få dette automatisk, og alle gamle sider vil få dette umiddelbart ved ny lagring. Vi vurderer evnt å lage et script for å oppdatere alle eksisterende sider med disse dataene, dersom det blir et stort behov.

Lenkelistemodulen kan nå også plasseres på en søkeresultatside, og stå for presentasjon av "artikler(sider)" som er en del av søkeresultatet. 

Andre utvidelser av lenkelistemodulen vi ser for oss i det kommende: 

 • Kunne sette opp automatisk uthenting av lenker basert på kategorier, stikkord ol.
 • Flere grupperings- og sorteringsfunksjoner: dato, år, nettsted ol.
Se eksempler:

Utvidelse av kortmodul

Kortmoduler kan nå presentere alle innlagte kort (manuelle eller som en del av et søk) gruppert alfabetisk. Vi jobber videre med andre grupperingsfunksjoner.

Nå vil det også være mulig å benytte kortmoduler på søkeresultatsiden for å presentere utvalgte deler av søkeresultatet. Dette som et alternativ til dagens "søkeresultatmodul" som står for presentasjonen av hele resultatet alene.

Med denne nye tilnærmingen kan man sette opp en søkeresultatside der man prioriterer kortmoduler nedover på siden til å levere treff innen en og en kortkategori f.eks.  Dette kan da kombineres med andre moduler som også har evne til å presentere søkeresultater;  DigitaltMuseum, Kart, Lenkelister, Vedlegg. 

Se eksempler:

Utvidelse av vedleggsmodul og tilrettelegging for dokumentsøk

Det er lagt inn støtte for å inkludere et enkelt søk over en vedleggsmodul, slik at dersom man har en lang liste med vedlegg så kan man som sluttbruker kjapt søke i denne for å begrense listen.

Videre er det tilrettelagt for en fullstendig indeksering av vedlegg/dokumenter slik at disse blir søkbare via vanlig nettstedssøk. Man velger selv om man ønsker å tilby dette i sitt søk.  Treffene vil det være vedleggsmodulen  som presenterer.

Søkeresultatside

Vi har nå tilrettelagt for at søkeresultatsiden på nettstedet kan bygges ved hjelp av vanlige moduler slik som:

 • Kortmodul  (en eller flere)
 • Lenkeliste
 • Kart
 • Vedlegg
 • DigitaltMuseum​

Dette gir mer fleksibilitet i forhold til hvordan søket i m24 bygges opp og hvordan det presenteres for sluttbruker. 

Tidligere bestod søkeresultatsiden av en modul som sto for presentasjon av alle treff på forhåndsdefinerte måter.  Dette vil fremdeles fungere, men som et alternativ kan man nå bygge søkeresultatsiden ved hjelp av ovenfornevnte moduler. Man kan da. f.eks la en kortmodul stå for å presentere resultater innen f.eks "utstillinger", mens en annen kortmodul presenterer resultater innen en eller flere andre kategorier. Videre kan man velge hvilken visningmetode som hver enkelt modul skal bruke for å presentere resultatet (grid, horisontalt, liste etc.).

Adminklient

 • Man kan markere  side til å være  "søkerresultatside": Dette muliggjør presentasjon av søkeresultater via vanlige moduler slik som "kortmodul" og "lenkeliste".
 • Mulig med bedre presisjon ved utlisting av farger og sidemaler (skins og themes) pga. innføring av "scope".
 • Mulig å kopiere en modul fra en side og lime den inn igjen på andre sider.​

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1