Hopp til hovedinnhold

Lenkelister

Lenkeliste

Vist med "tittel + ingress" visning, alfabetisk sortert.

Tidlig 2014 ble det gjennomført et forprosjekt som hadde som formål å fremstille et beslutningsgrunnlag for hvilken retning en felles webløsning skulle ta.

Formålet med samarbeidet er å utvikle en felles webplattform som gir stordrifsfordeler og gode synergier på tvers av museene. Etter nøye vurderinger ble det avgjort å utvikle den nye plattformen som en egenutviklet løsning, fremfor etablerte hyllevare.

Her finner du en oversikt over nettstedene som i dag benytter Museum24-plattformen. Oversikten oppdateres fortløpende når nye nettsteder blir lansert.

Designsystemet til Museum24 er utviklet gjennom 4 piloter.

MuseumsIT utvikler løsning på samme plattform som øvrige løsninger i økosystemet. Dette sikrer synergier gjennom gjenbruk av kildekode og kompetanse.

Diskrimerings- og tilgjengelighetsloven stiller krav om universell utforming til alle offentlige og private virksomheter.

Samme lenkeliste gruppert alfabetisk

Vist med "tittel + ingress" visning, alfabetisk sortert.

F

Tidlig 2014 ble det gjennomført et forprosjekt som hadde som formål å fremstille et beslutningsgrunnlag for hvilken retning en felles webløsning skulle ta.

L

Formålet med samarbeidet er å utvikle en felles webplattform som gir stordrifsfordeler og gode synergier på tvers av museene. Etter nøye vurderinger ble det avgjort å utvikle den nye plattformen som en egenutviklet løsning, fremfor etablerte hyllevare.

N

Her finner du en oversikt over nettstedene som i dag benytter Museum24-plattformen. Oversikten oppdateres fortløpende når nye nettsteder blir lansert.

P

Designsystemet til Museum24 er utviklet gjennom 4 piloter.

T

MuseumsIT utvikler løsning på samme plattform som øvrige løsninger i økosystemet. Dette sikrer synergier gjennom gjenbruk av kildekode og kompetanse.

U

Diskrimerings- og tilgjengelighetsloven stiller krav om universell utforming til alle offentlige og private virksomheter.

Samme lenkeliste gruppert alfabetisk

Vist med kun tittel-visning.

F

L

N

P

T

U