Hopp til hovedinnhold

Video

Video kan vises via forsidemoduler, banneren og mediamoduler (+ evnt iframes/widgets for 3.part video fra youtube el.)
Det finnes en del forskjellige innstillingsmuligheter og en del ulike egenskaper rundt video avhengig av hvilken modul man benytter for å trekke frem video.

Egen "poster" på video via mediamodul

Egen "poster" (bilde) er valgt som start bilde (fra mediagalleriet) for video, slik at dette vises inntil bruker starter videoen. Det er mulig å angi egen "poster" også når video trekkes frem via "banner/forsidemodul".

  • 1/1

"Inview:Autostart" av video via mediamodul

Viden nedenfor er innstilt til å starte når video er synlig (Inview:Autostart). Video stopper tilsvarende når den ikke er synlig. Ved alle typer autostart begynner video lydløst og det er evnt opp til bruker å slå på lyd, dersom det finnes lyd på video. Husk at dersom man har mange videoer på en og samme side og disse ligger "tett" så kan autostart være en krevende øvelse. Det er kanskje da best om sluttbruker selv tar stilling til om video skal avspilles eller ikke?

  • 1/1

Video som vises via bannere/forsidemoduler.

Video kan også vises i bannere/forsidemoduler.  Men husk at en banner/forsidemodul sitt primære bruksområde er å vise et budskap (tittel, tekst) og en eller flere linker over en bakgrunn. Modulene kan derfor ha både kontrastfiltre, og tekster som som står noe i veien for innholdet i videoen. Video i bannere bør sånn sett kanskje ses mer på som en bakgrunn enn et hovedelement. Er det videoen som er det sentrale budskapet, bør den nok istedet tilgjengeliggjøres via en mediamodul, eller alternativt da i en banner som ikke har noe forgrunnsdata (tekster mm). Uansett vvil man kunne oppleve utfordringer med ulike proposjonelle formater på bannere og selve videoen.

Inview:autoplay, loop, hvorvidt avspillingscontrollere skal vises kan stilles inn. Bruker kan klikke på video for å starte stoppe uavhengig av controllere. 

merk at evnt filer, tekst. knapper ligger over video!

Video i størrelsesinnstilt forsidemodul

Hvis video brukes som bakgrunn i en forsidemodul som igjen har en del størrelsesinnstllinger og kanskje utgjør et design/grid sammen med flere andre forsidemoduler, så vil video oftest ikke kunne fylle forsidemodulen i sin helhet med mindre man huker av for at video skal være en "Heldekkende bakgrunn".

Se eksempel nedenfor: Begge moduler er satt til størrelse "medium", men innstillingene knyttet til videoen er ulike.

Komplett video vises, men gridsystem fylles ikke.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1