Hopp til hovedinnhold

2020.04.00

Diverse

 • Litt bedre kvalitet på bilder ved forsidebannere i størrelse "small".​
 • Litt redusert størrelse på sidetitler på mobil-visning.
 • Ikke zoome til et punkt ved overgang fra lite til fullscreen-kart dersom kun et punkt..
 • Litt større brødtekst i store forsidemoduler på mobil
  • Merk at dette kan slå uheldig ut hvis man har mye tekst i en forsidemodul. Ideelt sett burde man ikke ha så mye tekst i moduler som har en maks bredde/høyde, men det forekommer nok. Vi må vurdere om vi skal tilbakestille dette, eller lage en mer fleksibel løsning.

Kreditering på bakgrunnsmedia mm.

Bilder som er hentet fra  DigitaltMuseum viser (i admin) noe mer angående  kilde/eier/lisens.

Man kan videre vise en krediteringslinje når bilder (uansett kilde) brukes som bakgrunn i "forsidemoduler/bannere" eller som bakgrunn i introseksjoner. Tekst angis manuelt og vises diskret nede i høyre hjørne.

Eksempel

Internlenker og seksjonstitler

Man kan gi alle seksjoner titler og ID'er i sideeditor. I tillegg kan alle moduler gis valgfri ID også. Seksjonstitlene bidrar til ryddighet og bedre overblikk når man jobber med lange artikler (artikler med mange seksjoner). ID'ene gjør det mulig å lage internlenker (for sluttbruker) på sider via moduler som støtter lenker/knapper. Også dette kan være spesielt nyttig ved lange sider. 

Eksempel

Innstillinger ved brede seksjoner i artikler

Utvidet med nedtrekkesmeny tilsvarende som i forsidemal for valg av retning på moduler. Dette åpner også opp for andre måter å vise modulene i en bred seksjons på: karusell og  beta:snappy-scroll.

Video

Det er gjort noen endringer i innstillinger på video-elementer. Primært gjelder dette mulighet til å velge "Autoplay:inview" som medfører at video starter og stopper avspilling avhengig av om den er synlig for sluttbruker eller ei. Merk at hvis en side har mange videoer og flere av disse ligger synlig samtidig (side om side, rett under hverandre el.)  så kan denne innstillingen være utfordrende.

Videre kan man knytte et bilde til en video, slik at dette vil bli brukt som "poster" før video starter.

Lyd + autoplay. Merk at det normalt sett ikke fungerer (eller er god skikk) å automatisk starte video med lyd, så i utgangspunktet starter alltid video lydløst. Bruker kan evnt slå på lyd selv via controllere for dette, dersom video faktisk har en lyd.  Se mer om dette i egne veiledninger rundt bruke av video.

Ved bruke av video i forsidemoduler/bannere er det nå også mulig å si at video skal fylle hele banner uansett størrelse. Da vises ikke hele videoformatet (avhengig av grunnformatet på denne), men video fungerer som en heldekkende illustrasjon i bakgrunn.

Fjernet mulighet til å laste ned video fra videcontrol.


Eksempler

Longreads

 • Mulig å sette lys eller mørk forgrunns/tekstfarge i introseksjoner, hvilket påvirker alle type moduler (tekster) hvor man ikke kan stille dette inn med "skin".
 • Litt færre modultyper som kan plasseres i en introseksjon​ for å unngpå for mange uheldige kombinasjoner.
 • Mulig å velge bakgrunnsfarge i introseksjoner fra sitt eget utvalg av skins
  • Det er ikke mulig å sette bakgrunnsfarge på andre seksjoner i artikler, da dette pt. går i beina på annen funksjonalitet i løsning (tema-maler etc.)
 • Mulig å sette bannere som transparente men samtidig kombinere dette med å velge et skin, slik at man kan få tekst og knapp farger fra skin, samtidig som banner allikevel er transparent mot f.eks en introseksjonbakgrunn
 • Mulig å velge pr. introseksjon innstillinger for "piler". Skal de alltid vises, aldri eller kun på seksjonens første modul?
 • Mulig å velge blant ulike headerinnstillinger for longreads både på site og artikkelnivå. Vanlig meny vs enkelt tekst-logo. Avdelingsnavn vs egendefinert navn. Link til forside vs fri link.
 • Mulig å låse bredden på longreads (på store skjermer) slik at de er mer i tråd med øvrig nettsted.
 • Forsøk på å lage bedre overganger mellom ulike type seksjoner og innbyrdes rekkefølge mellom dem.
  • Spesielt relevant om man mikser brede rader og introseksjoner f.eks.
 • Tittel/intro seksjon vil bli vist dersom den ikke eksplisitt er satt som "skjult". Dvs at en longread kan starte som en vanlig artikkel om man ønsker det. 
  • Merk at på eksiterende "longreads" kan man få noen småproblemer dersom man ikke opprinnelig hadde skjult denne seksjonen, så man må evnt inn og skjule den og lagre artikkel på nytt i admin.
 • Støtte for bakgrunnsposisjonsinnstilling slik at hele bildet vises i sin helhet og utfylles med sort eller skinfarge i ytterkanter. Kan være nyttig ved stående bilder som bør vises i sin helhet på desktop.
 • Støtte for å vise credits ved mediabakgrunn i introseksjoner.

Eksempler
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1