Hopp til hovedinnhold

Versjon 2021.04.00

Hva inneholder denne versjonen?

Høydepunkter

Mulighet for bedre videokvalitet

Hittil har video lastet inn i Museum24 sitt mediagalleri blitt vist i en komprimert og nedskalert versjon (720 x 400 pixler), noe som ikke har gitt den beste kvaliteten utad, spesielt da merkbart på større skjermer/store bannere/fullscreen.

Vi tar fra denne versjonen gradvis i bruk muligheter i Museum24 sin mediaserver til å vise video i opp til HD-kvalitet. Til dette brukes teknologien HLS (htttp-live-streaming) som automatisk også tilpasser kvalitet til sluttbrukers båndbredde samt størrelse på videoavspiller. F.eks vil video vist via en treg internettlinje eller vist som bakgrunn i en liten "banner" ikke spilles av med så høy kvalitet.

I første omgang kan man vise (og teste) avspilling med HLS ved å huke av for "høy kvalitet" ved enhver video som er lagt inn i forsidemoduler/bannere/mediamoduler/introseksjoner.  Dette gjelder også for videoer som allerede er lastet inn i m24-mediagalleriet og som allerede vises på nettstedet i dag, da disse allerede er klare til å vises i høyere kvalitet :)

Ved visning av video i høyere kvalitet vil det også være mulig å vise video som er lastet inn i portrett-format, noe som kan være en fin presentasjonsform spesielt på mobiltelefoner.  I gammel/begrenset kvalitet har ikke slike videoer gitt den visningen man kunne ønsket.

Noen andre justeringer knyttet til videovisning:

 • Forbedringer knyttet til å bruke video som bakgrunn i rutenett/bannere​
 • Det ligger info i forsidemodul/bannere knyttet til om video spiller, er pauset eller er ferdig. Dette gir en mulighet til å, via stilsett-tilpasninger, f.eks skjule tekst/knapper/overlay som måtte ligge over video mens den spiller av og liknende.
 • Noen kontrollere (lydinnstilling og replay) er tilgjengelig for sluttbruker nede i venstre hjørne når video brukes som bakgrunn i introseksjoner.

Se noen eksempler

Høyere kvalitet på video blir  "standard" i en av de nærstående m24-versjonene uten at man da lenger å trenger å foreta seg noe redaksjonelt for at dette skal skje. Men muligens bør det innføres en menyelement for sluttbruker der han/hun evnt også kan ta stilling til kvalitet manuelt. 

Mulighet for mer varierte og fleksible forsider

For de som har side(r) basert på den gamle (og nå utfasede) forside-typen som fantes i Museum24 opprinnelig, vil det nå være enklere å innføre et litt mer variert uttrykk/innhold på disse sidene. Dette kan gjelde nettstedets forside, samt også andre sider på nettstedet som av historiske årsaker måtte være basert på denne gamle malen.  Sider basert på denne malen har hatt strenge begrensninger i forhold til hva de kan presentere  og hvordan dette kan presenteres; normalt kun rutenett og forsidemoduler/bannere. 

Alle nyere nettsteder i Museum24 har som standard vanlige sider som forsider,  i tillegg til at de ikke har hatt mulighet å opprette sider basert på den gamle forsidetypen, så for de som allerede har fleksible forsider er ikke dette her relevant. Det har også vært redaksjonelt mulig å erstatte slike forsider med vanlige sider for å få en bedre fleksibilitet, for eldre nettsteder, men dette har ikke vært helt rett frem.

Men for de som har disse gamle forsidene kan de nå fylles med seksjoner og innhold akkurat som en hvilken som helst annen side. F.eks kan man kombinere rutenett og innholdseksjoner.  Det er da også mulig å velge ulike bredder på de ulike rutenettseksjonene, noe som også vil kunne skape mer variasjon i de visuelle uttrykkene.

Merk at dette gir muligheter for mer varierte forsider, slik bl.a noen av eksemplene nedenfor viser, men at dette ikke nødvendigvis er noe man må ta i bruk på forsider som allerede tjener sine formål!

Det kan være ytterligere grep slik som sentrering av tekst, innføring av mer luft mellom moduler og annet som også kan være ønskelig om man ønsker annet uttrykk på sine forsider. Dette er også mulig, men via andre grep som KulturIT kan hjelpe til med for den enkelte kunde.

Se eksempler

Introseksjoner som normalt virkemiddel

Det er nå mulig å lage introseksjoner i vanlige sider uten at siden av den grunn blir  "longread"-artikkel. "Longread"-innstilling (under sidens innstillinger) trenger man derfor kun å benytte hvis man ønsker at saken skal skille seg vesentlig ut fra øvrig nettsted. I praksis fjerner denne innstillingen normal header/menyer og erstatter denne med en enkelt tekstbasert loge/tekst i header.

Ved å kunne bruke dette som et normalt virkemiddel kan man f.eks vise et "før" og "etter" bilde eller liknende i to påfølgende introseksjoner, som f.eks et  alternativ til å bruke bildesammenlikningvisning i mediamodulen.

Introseksjoner kan i likhet med rutenettseksjoner gis en bredde. Normalt er disse 100% utfallende, hvilket i teorien kan være veldig bredt, dersom sluttbruker f.eks ekspanderer nettleser på en pc-widescreen. Høyden er alltid 100% høyde. Dersom forholdet mellom bredde og høyde blir veldig skjevt kan det gi litt uheldige resultater knyttet til hvordan bakgrunnsmedia plasseres/vises, så det å f.eks begrense introseksjoners bredde til det samme som nettstedet kan gi positive resultater visse sammenhenger. Spesielt når introseksjoner skal vises innimellom vanlige innholdseksjoner og rutenett. 

Se eksempel her (det kommer flere..)

Annet

 

 • Rutenett/Forsidemoduler/bannere
  • Rutenett kan vises i 100% bredde og dermed bryte ut av nettstedets normale maks bredde (om typisk er 1440px).. Dette kan f.eks være nyttig når rutenett (med heldekkende XL bannere) og introseksjoner brukes om hverandre.
  • Forsidemoduler/bannere kan nå flyttes mellom rutenett og innholdsseksjoner. Ønsker man en utfallende forsidemodul må den fra nå av ligge i en rutenettseksjon. For noen kan dette innebære at en forsidemodul som tidligere lå som en stor banner på en side (selv om det lå i en innholdsseksjon) må flyttes til en rutenettseksjon (som da må opprettes først) for å fremdeles vises som en stor banner.
  • Pil til neste forsidemodul leter etter neste modul i samme rutenettseksjon, slik at man slipper å lage en rutenettseksjon pr. modul for å få til denne funksjonaliteten. Dette gjør det også lettere å veksle mellom ulike måter å vise modulene i en rutenettseksjon på (vanlig flyt, karusell, snappy-scroll)
  • Karuseller (rutenett vist som karusell)
   • Design-hikk i karusell når bildeoverlay/filter var benyttet, er fikset.
   • Mulig å sette autoplay-hastighet pr. karusell via seksjonsinnstillinger i rutenettseksjoner som er satt til å avspille karuseller
  • Når hele forsidemodul/banner er klikkbar kan nå både bilde og tekstfelt klikkes på. Gjelder når bilde er sidestilt med en tekst. Tidligere fungerte det kun å klikke på teksten.
  • Mulighet å legge inn "credits"-linje i bannere som inneholder lydfiler og ikke har mediabakgrunn.
 • Støtte for meny/header som følger med nedover på siden og pil til toppen av siden
  • Meny som følger med ned på siden må aktiviseres ved hjelp av stilsett-tilpasninger. Dette er gjort på dette nettstedet, slik at hvis man begynner å scrolle oppover på siden så dukker header/meny opp. Her kan også varianter som at meny alltid er synlig (ikke bare når man begynner å scrolle opp) være et alternativ.
  • Pil til toppen av siden er lagt inn som en standard
 • Mediamodul-visning: Info <Bilde x av x> manglet i slideshow/fullscreen og er nå lagt til.
 • Kortmodul satt opp med søk: Antallbegrensning fungerte ikke når kort ble sortert etter hendelsesdato.
  • Kan være nyttig om man f.eks vil automatisk vise kommende arrangementer via en kortmodul, men ønsker å unngå f.eks flere enn X arrangementer.
 • Fiks av "id" som ikke funket på enkelte seksjoner (rammet visse typer internlenking)
 • Admin/Sideeditor
  • Mulighet for å duplisere rutenett og introseksjoner. Kopi av duplisert seksjon legger seg rett under den seksjon som dupliseres. Kan videre flyttes og endres. Kan effektivisere visse typer oppgaver.
  • Litt endringer i hvordan seksjonsinnstillinger fremstår visuelt og hvordan man kan gjøre en innholdsseksjon om til en introseksjon og visa versa
  • Mulig veksle mellom artikkel- og forside/seksjons-oppførsel via side-tema-nedtrekk øverst i artikkeleditor. Dette kan påvirke hvordan header og enkelt andre ting fremstår på en side. F.eks kan enkelte nettsteders design medføre at meny legger seg som en overlay over øverste banner dersom man angir side til å være en forside/seksjon.
 • Admin/Sidepanel(Finder) : Bug knyttet til visning av nedtrekksmeny for tilgang til flere nettsteder er fikset.
 • Admin/Globale design: Mulig for nettstedsadministrator å legge inn design under eierinnstillinger.

---

I tillegg er det påstartet et mer omfattende arbeid med å forbedre og fornye det grunnleggende m24-stilsettet. Dette ligger til testing nå og vil bl.a kunne testes i produksjonsmiløet av oss som utvikler m24. Målet er å få dette ut i en av de kommende versjoner. I kjølvannet av dette øsnker vi å se litt på visningsformer som f.eks er problematiske å lykkes med på flere skjermer. Kan vi gjøre grep i grunndesiget for å sikre bedre resultater etc?

 

 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1