Hopp til hovedinnhold

Instruksjonene her gjelder også for vanlige artikler

Forsidene bygges ved hjelp av et rutenett. Ved å legge til rader og kombinere ulike størrelser på banner-moduler vil nettsidene få et rikt og variert uttrykk.


Modulene kan ha ulike bakgrunnsfarger eller bilder. Tekst kan plasseres over, under, til høyre eller til venstre for bilder.

Ideelt sett lager man mange rader og fyller hver rad kun med det antall moduler (1 til 4) som utgjør en rad på desktop-skjerm. 

Farger kan også settes på rader/seksjoner, slik man ser her der seksjonen som helhet har fått en grå bakgrunn og modulene som legges inni har sine bakgrunner igjen (gul i dette tilfellet). 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1