Hopp til hovedinnhold

2020.06.00

Hva er nytt i denne versjonen?

Det er lagt til en del muligheter for å påvirke aspekter slik som lufttekstjustering (venstrestilt vs sentrert), korthøyder, spesialbehov  og problem-håndteringer.  Dette for å kunne støtte mer variasjon i uttrykk og ulike behov, samt å løse enkelte kjente problemer. I sum kan disse mulighetene bidra til litt ryddigere og mer estetiske sider.

Innstillingene er ikke nødvendigvis ting man skal kaste seg ukritisk over og bruke overalt, fordi de fleste har et etablert design som fungerer bra på mange plan. Ønsker man et generelt annet uttrykk på hjemmesidene enn man allerede har så ligger løsningen heller i å standardisere disse ønskene i eget stilsett/design enn ved å påføre innstillinger i hver eneste modul.

Men eksemplene i det følgende illustrerer forhåpentligvis noen muligheter dette kan skape eller problemer det kan løse. 

Vertikal luft..

Påfølgende rutenettseksjoner har normalt sett ligget tett i tett, men nå vil rutenettseksjoner få noe luft mellom seg dersom de er satt med ulike bredder. I seksjonsinnstillingene til hver seksjon kan man i tillegg overstyre luften både i topp og bunn av rutenettseksjoner (gjelder også  innholdsseksjoner). Eventuelle bakgrunnsfarger (skins) i seksjonen vil fylle også denne luften. Disse grepene vil det kunne skape luftigere og mer estetiske sider, samt unngå at man må lage tomme innholdsseksjoner mellom rutenett for å skape luft.

Videre er det mulig å legge inn luft ved hjelp av widget-moduler hvor som helst på siden og via denne stille inn mengde luft(1-5), noe som da kan skape mer avstand mellom modulene som ligger over og under aktuell luft-widget.  (Widget-moduler kan også brukes til ad-hoc behov slik som egen html-kode, svg'er (eks grafer ol.))

Diverse andre design-valg for mer variasjon eller bedre estetikk

Skins (bakgrunn/forgrunn-farge) kan nå også legges i vanlige innholdsseksjoner noe som kan skape variasjon, blikkfang el.

I tillegg er det nå mulig å sentrere tittel/intro i de aller fleste moduler noe som kan være penere i visse tilfeller.

Vi tester i tillegg ut en mulighet for å sette en fast minimums-høyde på samtlige kort i en kortmodul. Normalt sett lar kortmodulen kortene vokse fritt og plasserer dem inn etter beste evne, men dersom man har relativt like kort (tekstmengde), vil det kunne se langt ryddigere ut om man prøver å få alle inn i fast høyde. Merk at faste korthøyder også er et grep man kunne lagt inn i et nettsteds gjennomgående design, så dette verktøyet som nå testes er mer for å gi en slik mulighet i enkelt-tilfeller.

Se diverse eksempler på ovenfornevnte i det følgende:

Nå er det mulig med skins, altså en bakgrunn- en en forgrunnsfarge, som det heter på godt norsk, i alle type seksjoner

Asso

Mulighet for å sentrere..

..titler og introer i de fleste moduler via justerings-symbol synlig i tittelfelter. Dette kan være nyttig og pent på sider som ikke har ikke har noe særlig brødtekst, men som primært tilbyr veier videre i form av kort eller rutenett/bannere.

(her ligger det litt luft vha. en luft-widget)

Kort med minumumshøyde

Et eksperiment som man finner under avanserte innstillinger og gir mulighet til å "tune" seg frem til gode resultater. Krever oftest at man har relativt balanserte kort hva tekstmengder angår. Kan være noe enklere å lykkes med ved medium store kort i brede grids..
PS. Ved faste minimums høyder vil metadata bli plassert i bunn av alle kort.

(her ligger det litt luft vha. en luft-widget. NB! Ønskes det alltid mer luft mellom ting, så bør det i stedet håndteres i nettstedets generelle stilsett)

Kort i listevisning..

Bildet vokser i høyden. Dette er primært relevant på mindre skjermer, eller dersom man (gud forby) har store mengder tekst i kortene. I tillegg vil metadata (sted/tid) ligge i bunn av kortene.
PS.VI ANBEFALER ALLIKEVEL Å FATTE SEG I KORTHET!

Et kort med uforskammet mye tekst

Et kort med uforskammet mye tekst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Noen ganger vil man ha en tydelig call-to-action også på kort? Under utprøving konseptuelt og visuelt.

Kjøp her!

Call-to-action på kort?

Det har blitt påpekt at det ikke nødvendigvis er selvforklarende at kort faktisk er klikk-bare lenker. Dette forsterkes ved at  også tekstmoduler med bakgrunn får det samme utseende som et kort, uten at slike tekstbokser er klikkbare lenker i sin helhet. 

I mange kontekster vil kanskje titler og ledetekster over kortmoduler eller noe som står i kortene gjøre det intuitivt å forstå at man kan klikke på dem, men i andre tilfeller savnes kanskje en litt mer "call-to-action" lenke/knapp i kortene.  Vi tester dette ut nå ved at man kan angi en "call-to-action" tekst i kortene (hvert enkelt kort..) som så blir en liten knapp nederst på kortet. Men dette tar plass og er ikke alltid nødvendig så vi vet ikke noe om dette er noe som vil beholdes slik. Kanskje beholdes det men da som standard vise enklere; som en understreket tekst.  Men samtidig må vi også vurdere om det skal ligge en standard-tekst knyttet til denne funksjonen slik at man f.eks slipper  å skrive inn "Les mer" i hvert eneste kort, men kanskje bare skrive inn om man ønsker en annen tekst. Samtidig bør det være mulig å unnlate slik call-to-action tekst.

Kort med call-to-action knapp

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Noen ganger vil man ha en tydelig call-to-action også på kort? Under utprøving konseptuelt og visuelt.

Kjøp her!

Mer fleksibilitet i rutenett-seksjoner

Rutenett brukes for å skape forsider eller innganger videre fra andre sider. Dette er svært fleksibelt, men allikevel  kan man oppleve noen begrensninger eller problemer. Noen av disse er forsøkt løst i denne versjonen:

 • Støtte for 3 små moduler som fyller hele bredden i stedet for normalt 4 (på desktop)
  • Gjelder kun for "small" og "small-medium" komponenter som ligger i en 33% spesial-seksjon 
 • Støtte for "luft" mellom modulene i en rutenettseksjon (selv om dette ikke er en del av det overordnede designet på nettstedet)
  • NB! Ønskes dette gjennomgående bør det i stedet løses i nettstedets eget stilsett
 • Mulig å  tette noen "hull" som oppstår på mobil-visning ved visse kombinasjoner av størrelser og rekkefølge.

Se eksempler her

Eksempler på 33%-spesialgrid i det følgende: 

i en vanlig rutenettseksjon

25% (50% på mobil)

normal flyt

normal flyt

i en seksjon med 33% innstilling i spesialgrid-innstilling (seksjonsinnstillinger)

33% (100% på mobil)

33% (100% på mobil) gjelder kun "small" og "small-medium" moduler.

Annet/diverse

 • Tester ut et alternativt "introseksjon"-konsept skapt med rutenett og bannere​; introbanners.
 • Fiks av bug som begrenset antall kort som kunne vises i en kortmodul til 20 stykk (også når det var manuelt lagt til). 
 • Justeringer i salgstall-modul; pristype-kolonner
 • Paginering i produktliste i utgående m24:bpn løsning for å bøte på noen ytelsesproblemer i adminklient.
 • Enklere å sette dead-line på alle type produkter (m24:bpn) for å få dem ut av salg effektiv. Kan være nyttig ved utfasing av m24:bpn og innfasing av nye museumsbillett

Se flere eksempler
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1