Seksjonstyper og deres (standard) bredder i Museum24.

Her er en oversikt over seksjonsstyper i Museum24 og hvilke bredder de normalt maksimalt har på de store skjermer. Merk at enkeltkunders design kan avvike fra disse breddene og at disse breddene ikke er relevante på små skjermer (mobil etc.)

Man kan velge mellom 3 ulike seksjonstyper når man bygger sider. Disse kan kombineres fritt.

Innholdsseksjon:

Denne er normalt maks 720px bredd på de bredeste skjermer og kan inneholde samtlige av museum24s ca 30 ulike moduler og som da normalt sett vil være begrenset til denne bredden.

Noen moduler kan bryte ut av bredden dersom man velger "bred/full"-bredde i modulenes egne visningsmetoder. Eksempler på slike moduler er

 • Kort / Kalender
 • Media (se ek
 • DigitaltMuseume
 • Kart

Her en mediamodul som bryter ut

Her et media-grid. Kunne også vært et enkelt bilde eller et slideshow.

 • (Foto/Photo)
  1/9
 • (Foto/Photo)
  2/9
 • (Foto/Photo)
  3/9
 • (Foto/Photo)
  4/9
 • (Foto/Photo)
  5/9
 • (Foto/Photo)
  6/9
  Asle Sørum
 • (Foto/Photo)
  7/9
 • (Foto/Photo)
  8/9
 • (Foto/Photo)
  9/9

Her en mediamodul som ikke bryter ut

Mediaelementer eller kort vist i "grids" vises normalt sett med noe luft rundt hvert element.

 • (Foto/Photo)
  1/5
 • (Foto/Photo)
  2/5
 • (Foto/Photo)
  3/5
 • (Foto/Photo)
  4/5
 • (Foto/Photo)
  5/5

Rutenett

Kan stilles i 3 ulike bredder og inneholder alltid "bannere". Bannerne kan være i 8 ulike størrelser. Normalt sett vises bannere i et rutenett fortløpende (etterhverandre/underhverandre), men rutenett kan også vise som en "karusell", slik at man bare ser en og en modul om gangen.

Rutenett: Full / Nettstedsbredde

Normalt maks 1440px på brede skjermer. Kan romme alt fra en enkelt stor banner til bannere komponert i ulike størrelser som sammen skaper et rutenett. Merk at bredden kan være mindre eller mer i museers eget design.
Her eksemplifisert med 4 bannere i størrelse "small".

banner:s

Bannere vises normalt tett i tett

s

s

s

Rutenett: Bred

Normalt maks 1080px bredde på brede skjermer. Her eksemplifisert med kun én banner

l-m

Rutenett: Smal

Tilsvarende som innholdsseksjon, normalt 720px. Her eksemplifisert med 2  bannere i størrelse medium og en large-medium.

m

m

l-m

Introseksjoner

Tilsvarende som rutenett kan disse være i 3 ulike bredder, men her er ikke største bredde begrenset av nettstedets bredde, men i stedet helt utfallende. Videre kan man sette introseksjoner til "Nettstedsbredde" eller "Bred", men ikke "Smal".

Påfølgende introseksjoner bør ha samme breddeinnstilling. I det følgende vises noen introseksjoner med 100% ufallende bredde.

Photo/Background /

Introseksjon som er 100% utfallende

Introseksjoner har en annerledes innholdsflyt enn de øvrige seksjonene.

"scrolly-tell"

Photo/Background /

Ca 12 ulike type moduler..

..kan plasseres i introseksjoner

Tekstmodulen er den mest vanlige å benytte f.eks slik som dette her.

Dersom man ønsker å bruke introseksjoner som et moderat virkemiddel i en artikkel som ellers er bygget opp med vanlige innholssekjoner og rutenett kan de gjerne være smalere. Men man bør da holde seg til en fast bredde gjennom hele saken.

Photo/Background /

Her en introseksjon maks nettstedsbredde

normalt 1440px men kan variere..

..fra nettsted til nettsted.

Og her er vi tilbake i en innholdsseksjon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Og slik går no dagan

Ukjent