Hopp til hovedinnhold

Seksjonstyper

Her er en oversikt over seksjonsstyper i Museum24 og hvilke bredder de normalt maksimalt har på de store skjermer. Merk at enkeltkunders design kan avvike fra disse breddene og at disse breddene ikke er relevante på små skjermer (mobil etc.)

En side kan bestå av en eller flere seksjoner og inni disse ligger det en eller flere moduler.

Man kan velge mellom noen ulike seksjonstyper når man bygger sider, og disse har litt ulike egenskaper. Seksjoner kan kombineres fritt og man kan ha mange av hver enkelt type på en og samme side.

Rutenett og introseksjoner kan påføres ulike bredder.

Tittel og ingress-seksjon (maks 720px)

Dette er en seksjon som automatisk ligger inne på alle sider og som kun kan romme noen få moduler; tittel/ingress, metadata og byline. I noen tilfeller kan det være aktuelt å skjule denne seksjonen, fordi sider av og til skal innledes på en helt annen måte.

Innholdsseksjon: smal (maks 720px)

Denne er normalt maks 720px bred på de bredeste skjermer og kan inneholde samtlige av museum24s ca 30 ulike moduler og som da normalt sett vil være begrenset til denne bredden.

Noen moduler kan imidlertid bryte ut av bredden dersom man velger "bred/full"-bredde blant modulenes egne visningsmetoder. Eksempler på slike moduler er

 • Kort / Kalender
 • Media (se eksempel nedenfor)
 • DigitaltMuseume
 • Kart

Her en mediamodul som bryter ut

Her et media-grid. Kunne også vært et enkelt bilde eller et slideshow.

 • 1/9
 • 2/9
 • 3/9
 • 4/9
 • 5/9
 • 6/9
  Asle Sørum
 • 7/9
 • 8/9
 • 9/9

Her en mediamodul som ikke bryter ut

Mediaelementer eller kort vist i "grids" vises normalt sett med noe luft rundt hvert element.

 • 1/5
 • 2/5
 • 3/5
 • 4/5
 • 5/5

Rutenett

Kan stilles i 4 ulike bredder og inneholder alltid "bannere". Bannerne kan igjen være i 8 ulike størrelser, noe som kan skape mange ulike oppsett. I tillegg kan bannere inneholde diverse data og innstillinger. Normalt sett vises bannere i et rutenett fortløpende etter/under hverandre. På mindre skjerm vil bannere som ellers vises ved siden av hverandre oftest legges under hverandre.

Rutenett kan også vise som en "karusell", slik at man bare ser en og en modul om gangen og må slide seg til høyre eller venstre.

Rutenett: Full bredde (100% utfallende)

Denne er ny og gir mulighet til rutenett som i likhet med introseksjoner fyller hele skjermbredden. Man "mister" da kontroll på bredden og det eksakte sluttresultatet, ettersom sluttbruker kan ha en så stor/bred nettleser man måtte ønske.

Rutenett: Nettstedsbredde (maks 1440px)

Dette er standardbredde på et rutenett om man ikke endrer via innstilling. Normalt maks 1440px på brede skjermer. Kan romme alt fra en enkelt stor banner (hero-banner) til flere bannere i ulike størrelser som sammen skaper et rutenett. 
Her eksemplifisert med 4 bannere i størrelse "small".

Bannere vises normalt tett i tett

Rutenett: Bred (normalt maks 1080px)

Normalt maks 1080px bredde på brede skjermer. Her eksemplifisert med kun én banner

Bannere består av tittel og tekst og evnt knapper/lenker. Plassering kan være venstre,senter,høyre | topp, midt, bunn.

Rutenett: Smal (normalt maks 720px)

Tilsvarende som innholdsseksjon, normalt 720px. Her eksemplifisert med 2  bannere i størrelse medium og en large-medium.

Introseksjoner

Disse er normalt sett utfallende (100%) men kan også begrenses til  "Nettstedsbredde" eller "Bred".

Påfølgende introseksjoner bør ha samme breddeinnstilling. I det følgende vises noen introseksjoner med 100% ufallende bredde.

src="https://dms-cf-10.dimu.org/image/032yjUvMM7Pd?dimension=1200x1200"/>

Introseksjon som er 100% utfallende

Introseksjoner har en annerledes innholdsflyt enn de øvrige seksjonene.

"scrolly-tell"

src="https://dms-cf-02.dimu.org/image/022yjUvMM7Pc?dimension=1200x1200"/>

..kan plasseres i introseksjoner

Tekstmodulen er den mest vanlige å benytte f.eks slik som dette her.

Dersom man ønsker å bruke introseksjoner som et moderat virkemiddel i en artikkel som ellers er bygget opp med vanlige innholssekjoner og rutenett kan de gjerne være smalere. Men man bør da holde seg til en fast bredde gjennom hele saken.

src="https://dms-cf-08.dimu.org/image/032yjUvMM7Tu?dimension=1200x1200"/>

Her en introseksjon maks nettstedsbredde

normalt 1440px men kan variere..

..fra nettsted til nettsted.

Og her er vi tilbake i en innholdsseksjon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Og slik går no dagan

Ukjent
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1