Innholdsmoduler

Sider bygges opp av seksjoner og i seksjonene legger man inn x antall moduler. I noen av modulene produserer man innhold, mens i andre fremhever man annet eksisterende innhold (intern eller eksternt).

 • Figur som viser alle innholdsmodulene som finnes i Museum24. (Foto/Photo)
  1/1
  Figuren viser alle modulene som det er mulig å legge til i en innholdsseksjon. Man kan legge inn så mange man måtte ønske og i hhvilken som helst rekkefølge, samt fylle hver av dem med ønsket innhold og innstillinger.

Oversikt over moduler

I disse modulene produserer eller presenterer man innhold. Klikk deg inn på dem for å se eksempler.

Tekst og bilder

Tekst og bilder

Tekstmoduler brukes for all brødtekst, men kan også vise media og lenkelister.

Media

Media

Mediamodulen kan vise ett eller flere elementer av ulike mediatyper og vist på mange ulike måter.

Bannere

Bannere

Bannere gir mulighet til å markedsføre innhold og/eller tjenester med kraftige visuelle virkemidler og god redaksjonell presisjon.

Kart

Kart

Kartmodulen kan vise stedsfestet innhold (kort, punkter) fra Museum24 eller stedsfestet innhold fra andre løsninger i eKultur (DigitaltMuseum, Kulturpunkt, Minne)

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg brukes for å vise nedlastbare filer tilknyttet en artikkel. En modul kan inneholde ett eller flere vedlegg.

DigitaltMuseum (eKultur)

DigitaltMuseum (eKultur)

Denne modulen brukes for å tilby innhold fra sin samling på DigitaltMuseum. Dette kan gjøre på en rekke ulike måter.

Referanseliste

Referanseliste

Referanselister kan brukes i ulike kontekster, men i hovedsak som kildehenvisning i fag- og presseartikler.

Widgets

Widgets

I noen tilfeller kan det være ønskelig å bruke widgets fra sosiale kanaler for å berike nettsidene.

KulturPunkt/KulturIo (eKultur)

KulturPunkt/KulturIo (eKultur)

Denne modulen brukes for å hente innhold fra sine kulturpunkt presentasjoner.

Kalender

Kalender

Kalender benyttes for å presentere hendelser eller aktiviteter i bestemte tidsperioder.

Personer

Personer

Personer registreres som blokker på artikler og kan finnes igjen gjennom finderen.

Skjema

Skjema

Skjema kan brukes til ulike formål, som for eksempel kontakthenvendelser eller spørreundersøkelser.

Kortmodul

Kortmodul

Kort brukes som innganger (lenker) til artikler. Alle artikler kan inneholde ett eller flere kort, utfra hvordan innholdet skal promoteres. Disse trekkes så frem i kortmoduler.

Program

Program

Arrangementer kan bruke programmodulen for å liste opp detaljerte hendelser.

Andre moduler som finnes:

 • Sitater
 • Byline, metadata
 • Sosiale media deleknapper
 • Åpningstider
 • Programmer
 • ​Nyhetsbrev påmelding (mailchimp)
 • Salgstall (knyttet til Billett-på-nett modul)
 • Online billett (knyttet til Billett-på-nett modul)