Hvordan komme i gang med Museum24?

Vi tar for oss diverse aspekter som kan være relevante å tenkte på når museet eller organisasjonen skal etablere nye websider basert på Museum24.

Forberedelser

Museum24 er i stor grad allerede utviklet og klar til bruk, men man må finne ut hvordan man skal bruke løsningen og hvilke egne tilpasninger man skal gjøre.

Hvordan kan nettsidene se ut?

Vi har laget en del eksempler på hvordan man kan sette opp ulike sider i Museum24. 

Hvordan lærer man seg løsningen?

Museum24 består av mange byggeklosser som gir en stor fleksibiliet både på nettstedsnivå og på den enkelte side. Hvordan kan man lære seg å se systemets muligheter og utnytte disse på en best mulig måte?

Hva kan KulturIT bistå med?

KulturIT leverer løsningen og sitter på mye kompetanse og erfaringer rundt hvordan denne kan brukes.