Klar, ferdig, gå!

Å etablere nye nettsider kan potensielt være en omfattende prosess avhengig av organisasjonens størrelse og dens ambisjoner/formål med de nye nettsider.

Museum24 inneholder konsepter og funksjonalitet, klar til bruk, slik at man i teorien kan bygge nettsteder bare på timer eller dager. Men dette forutsetter at man vet akkurat hva man skal lage, kjenner løsningens muligheter og er i besittelse av alt innhold som man trenger for å skape et nettsted.

I praksis vil det som regel være en noe mer tidkrevende prosess å etablere nye nettsider selv om løsningen er klar til bruk. Dette dreier seg dels om å lære seg å bruke løsningen, men kanskje mest om å ha en klar retning på hva det er nettstedet skal være, hvem det skal være for og hvordan man organiserer seg og sikrer en best mulig kvalitet, både ved utvikling og ved fremtidig forvaltning. 

Temaer ved oppstart

Nedenfor tar vi for oss temaer som vi mener det kan være viktig å ta stilling til. Vi stiller noen spørsmål og kommer med noen innspill på hvordan andre har gjort det.

Hva er formålet med nettsidene?

Hva er de overordnede målene med nettsidene? Hvem er brukerne, hva skal de finne på nettsidene og hvor hvordan skal de oppleve nettsidene?

Tidsplan

Når skal de nye nettsidene være klare og lanseres?

Hvor hører innhold og tjenester hjemme

Hva kan/bør forvaltes i Museum24 og hva forvaltes i andre systemer? Museum24 kan både integrere innhold fra andre løsninger samt, på ulike måter, promotere løsninger og tjenester som museet måtte ha nå eller i fremtiden.

Organisering av konsoliderte museum

De fleste museene som bruker Museum24 er organisert som et konsolidert museum. Vi ser her litt på hva det betyr for organisering av nettsted(er) og redaksjon.

Inndeling av store nettsteder

Enten det er snakk om et konsolidert museum med mange avdelinger eller et enkelt museum som i seg selv er stort, så kan omfanget av sider, mediagalleri, redaksjonelle bidragytere osv fort vokse. En god løsning kan da være å dele det inn i flere nettsteder.

Trådskisser, prototype og inspirasjon

Det kan være nyttig om museet, evnt i samarbeid med KulturIT eller andre, klarer å uttrykke sine tanker og ønsker rundt hvordan nettstedet skal fremstå i form av noen skisser eller liknende.

Designprosess

Omfanget av designarbeid knyttet til nye nettsteder i Museum24 avhenger av museets ambisjoner og behov. Man kan bruke mye av designet som man får out-of-the box sammen med ulike grader av egne tilpasninger.

Menystrukturering og sidestruktur (sidetre)

Hvert nettsted har en hovedmeny på inntil to nivåer som man kan bruke akkurat som man vil. Denne vil sammen med innholdet skape veier inn til sentrale deler av nettstedet samt brukes til å sy sammen flere nettsteder.

Kategorisering av innholdet

Ved hjelp av innholdskategorier kan man si noe om hva innholdet er. Hvert nettsted kan ha sitt sett av egne kategorier. Dette kan gi et grunnlag for å skape automatikk som trengs f.eks for å lage kalendere og liknende.

Mediagallerier

Gode bilder eller annet medialt innhold er viktig når man markedsfører museet. Hvordan organisere og bruke mediafiler i Museum24 og hvordan sikre god kvalitet og god bruk?

Hvordan utvikles nettsidene?

Ettersom Museum24 er en etablert fellesløsning med konsepter, byggeklosser og et grunndesign som er tilgjengelig med en gang med tar i bruk løsningen, så vil utvikling av et nettsted i stor grad dreie seg om redaksjonelt arbeid.

Gjenskape gamle nettsider

Alle har nettsider fra før som inneholder informasjon eller tjenester som i ulik grad skal gjenskapes eller videreføres. Hvordan gjør man dette i praksis?