Forsider

Det er utallige måter å sette opp sider på i Museum24. I det følgende ser vi litt på noen typiske oppsett som forsider kan ha. Men i Museum24 er ingenting hugget i stein.

Generelt vil forsider løfte frem det aller viktigste av informasjon (åpningstider, adresser etc) og utover det trolig skape veier videre til annet innhold og tjenester.

Statisk eller dynamisk?
Hvordan skaper man veier videre?

Konsolidert nivå

Moderskipene vil som regel forsøke å skape innganger til sine avdelinger/arenaer/museer. Dette kan gjøres i form av ganske statiske reklameplakater eller det kan være mer dynamikk involvert ved at det trekkes frem aktuelle ting fra arenaene. Uttrykket kan være stramt, tett, luftig etc.

Hvordan har andre gjort det?

Her under ser du en liste over andre konsoliderte forsider som er utviklet vha Museum24.