Tjenester fra KulturIT

Hva kan KulturIT bistå med utover å levere selve CMS-løsningen Museum24?

Grunnpakke (følger med lisensen)

 • ​Grunnleggende oppsett av nettsted eller nettsteder basert på en oppstartsprosess der man avdekker behov.
  • Grunndesign + Et standard nøytralt nettstedsdesign​
  • Anbefalt oppsett av forside(r) og noen nøkkelsider
 • Introkurs
 • Noe rådgivning

Utvidet designprosess

VI kan ta hånd om hele designprosessen eller jobbe med den sammen med andre parter. Vi kan løse designet svært pragmatisk eller ved å gå mer detaljert til verks.


Se også:

Redaksjonell utvikling og rådgivning

Vi kan bistå både med praktisk arbeid og rådgivning ifbm med oppbygningen av nettsidene i den grad og omfang det måtte ønskes. Spesielt vil dette kunne være nyttig med tanke på hvordan man bruker Museum24 på best mulige måter.


Se også

Utvidet opplæring og rådgivning rundt Museum24

 • Digitale kurs
 • Workshops
 • Løpende delaktighet i innledende redaksjonell prosess
 • Opplæring av superbruker (webredaktør for konsolidert museum)

Rådgivning rundt bruk av andre systemer

Plassering av data i riktige systemer.