Sideoppsett

Vi ser her på ulike oppsett for forsider, seksjonsforsider og artikler.

Fra blankt ark til funksjonell side

En side i Museum24 starter alltid som et blankt ark som kan fylles med seksjoner og moduler. Disse kan fylles med innhold, innstillinger og kombineres slik at man kan omsette svært mange ideer til praksis. Sider fylles med innhold manuelt (redaksjonelle handlinger) og/eller ved det er innstilt regler for automatikk/dynamikk.

Forsider

Bør ha som oppgave å trekke frem det mest aktuelle og det som folk flest leter etter. Bør gi noe informasjon, noe overblikk og skape tydelige veier videre. 

Seksjonsforsider

Bør markedsføre aktuelle ting innen seksjonens tema samt skape veier videre.  Dette kan f.eks ofte dreie seg som nivå 2 i en hovedmeny, men kan i teorien gjelde alle type sider som i stor grad skal vise veien videre.

Informasjonssider / artikler

Beskriver en sak med all relevant/vesentlig informasjon, det være seg et arrangement, en utstilling, kontaktinformasjon eller hva som helst. Inneholder eget innhold i form av tekst og meda og gir evnt noen veier videre til relevant/relatert informasjon.

Forberedelser

Før man settter i gang å lage sider og skru det hele sammen, så bør man ha jobbet seg gjennom noe forbederedelser

Noen viktige konsepter i Museum24

Her diskuteres konsepter for å skape veier videre, regelstyrt automatikk og annet som kan være relevant å kjenne godt til når man setter opp nettsteder.

Redaksjonelle virkemidler

Man har mange muligheter for å påvirke komposisjonen på sidene utover bare det rent innholdsmessige