Seksjonsforsider

Med seksjoner tenker vi på viktige temaer på nettstedet slik som utstillinger, besøk oss osv. Ofte vil dette sammenfalle med sider man finner i hovedmenyen.

Slike sider vil kanskje ha som hovedformål å gi overblikk og skaper veier videre, eller de kan være mer informasjonstunge i seg selv.

Utforming av seksjonsforsider

Ved hjelp av konsepter slik som rutenett med bannere og innholdsseksjoner med kortmoduler eller lenkelister kan man skape seksjonsforsider som dekker de fleste behov.

I det følgende viser vi eksempler både på hvordan slike sider kan se ut og hvordan man kan kategorisere innholdet for å oppnå slike oppsett på en effektiv måte.