Informasjonssider / artikler

Dette er sider som beskriver et arrangement, en utstilling, en nyhet osv. ved hjelp av egen tekst, bilder og liknende.

VI kan også omtale slike sider generelt som artikler. De har som hovedmål å orientere om en sak, men kan gi veier videre til andre relevante sider.

Slike sider kan spenne fra det svært enkle til omfattende saker (longreads). Man har tilgang til de samme byggeklossene som man har når man lager forsider, men i stedet for moduler som bannere og kort, vil innholdsbærende moduler slik som brødtekst, media og liknende være de viktigste byggeklossene.

Eksempler på informasjonssider

Nedenfor viser vi noen eksempler og diskuterer aspekter rundt hvordan informasjonssider kan se ut og hva de kan inneholde. Ofte vil man ha kategorier på nettstedet med tilsvarende merkelapp.

Noen viktige huskeregler

Når man skriver artikler

  • Stå på egne bein! Man må forvente at sluttbrukere havner rett på disse sidene via Google Søk ol. så de må inneholde all vesentlig informasjon i seg selv, i tillegg til å evnt skape veier videre.
  • Hvis artikkelen blir svært omfattende i størrelse/lengde kan den evnt spilittes opp i flere artikler som lenkes sammen?