Testartikkel

Dette er en landingsside for diverse eksempelkort.

Kort kan være lenke og faktaboks

Et kort kan fungerer både som en inngang til en side og samtidig vises på den siden man kommer til som en faktaboks. Dette kan være nyttig dersom kortet inneholder metainformasjon som også er naturlig å vise på landingssiden.


Tid og sted
Stedsnavn 4. januar 2023 kl. 12.00

Kortene som lenker hit tilhørerer denne siden, men vises ikke nødvendigvis her, bortsett fra om kortet også skal fungere som en faktaboks, slik som vist her.