Kortmoduler

Med kortmodulene kan man på ulike måter hente inn (flere) kort som skaper veier videre på nettstedet.

I det følgende en del ulike eksempler på hvordan kortmoduler kan vise sine kort. Merk at kortene er ment som lenker og ikke bør inneholde mer informasjon enn hva som trengs for å at sluttbruker skal fatte interesse og klikke seg videre til artikkelen som kortene peker til.