Hopp til hovedinnhold

Kort

Et kort er en miniversjon av en side og skaper en inngang til den siden det er opprettet på. Alle sider kan ha ett eller flere kort utfra hvordan innholdet ønskes promotert. Et kort består typisk av en tittel, intro og et bilde. I tillegg kan det påføres metadata; kategori, tid, sted osv.

Tanken er at kortene i seg selv ikke skal inneholde mer informasjon enn hva som er nødvendig for å få en bruker til å fatte interesse og klikke på det. Bruker vil da komme til en side som  inneholder alt det man måtte ønske av informasjon.  Måten kort vises på via kortmoduler  (se lenger ned) legger ikke opp til at det skal være mye tekst da hvert kort oftest bare har en liten del av bredden tilgjengelig hver seg.

Normalt sett er ikke kort synlige på den siden de tilhører, men vil i stedet dras frem i kortmoduler på andre sider for å skape en inngang/lenke til en side. Kortene ligger derfor i en egen "kort-seksjon" på en side som ikke vises sammen med øvrig innhold på siden. Men det er mulig å flytte et kort opp til en innholdseksjon (eller opprette det i en innholdseksjon) og dermed få det vist sammen med øvrig innhold på siden. Hvis dette gjøres får kortet to funksjoner; det vil fremdeles kunne dras frem i kortmoduler på andre sider for å skape en inngang/lenke, men det vil samtidig fungere som en  slags faktaboks på den siden det tilhører og lenker til. Denne faktaboksen kan sågar inneholde noe andre og mer data enn det som vises når kortet fungerer som et vanlig kort/lenke.

Kortmoduler

Kortmoduler kan man så bruke for å vise x antall kort (rike lenker) som man manuelt har dratt inn, eller settes opp med et regelverk, som f.eks kan skape en dynamisk kalender. Det finnes også en egen kalendermodul, som i praksis er en kortmodul, men med litt mer avanserte innstillingsmuligheter. Ellers er de stort sett like i visuelt uttrykk.

Dersom kort knyttes til ulike kategorier (eks utstilling, arrangement, besøksinfo el.) så blir det lettere å evnt skape automatiske uttrekk om man skulle ønske det.

I det følgende noen ulike måter å vise kortmodulene på:

Horisontal

Her vises kort horisontalt på en "linje". Piler for å scrolle mot høyre eller venstre.

Andre måter å skape veier videre på i museum24

Man kan også skape veier videre med lenkelister eller bannere

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1