Kort

Kort brukes som innganger (lenker) til artikler. Alle artikler kan inneholde ett eller flere kort utfra hvordan innholdet ønskes promotert.

Ulike korttyper brukes til artikler av forskjellig karakter. Kan inneholde bilde, tittel, beskrivelse og metadata om sted og/eller tid.Kan plukkes manuelt eller gjennom søk etter type, evt. kombinert med tid og sted.

Utstillinger
Brukes til å presentere utstillinger. Bør inneholde informasjon om sted (lokasjon, etasje eller rom). Kan også inneholde informasjon om tid (fra-til dato) dersom utstillingen er skiftende (ikke permanent). Nøytral vinkling.

Arrangement
Brukes til å presentere arrangementer. Må inneholde informasjon om tid (fra-til dato, enkeltdato og/eller tidspunkt). Kan også inneholde informasjon om sted. Brukes i kalender og oversikter av arrangementer innenfor en gitt periode. Nøytral vinkling.

Aktivitet
Aktivitetskort beskriver en aktivitet, eller et tips til «noe å gjøre» på museet og skal vinkles mer aktivit enn de andre kortene. Aktivitetskortene kan brukes i generelle oversikter eller oversikter innenfor en gitt periode. Ved å angi metadata om tid kan aktivitetskortene variere etter sesong. (F.eks. isfisking om vinteren, vanlig fiske om sommeren.)

Generell
Brukes dersom artikkelen ikke passer inn i noen av de ovenfornevnte kategoriene.

Informasjonskort brukes for å vise praktisk informasjon som f.eks. åpningstider. Kan inneholde tittel og beskrivelse, i tillegg til å evt. hente ut strukturerte data fra løsningen.

Åpningstider

Fritekst for å beskrive generelle åpningstider.

  • Mandag - fredag: 09.00 – 16.00

  • Torsdag: Stengt/Closed

  • Lørdag - søndag: 10.00 – 15.00