Hopp til hovedinnhold

Bannere (forsidemoduler)

Bannere kan brukes til å skape veier videre til eget eller andres innhold.

Bannere kan fremstå alene mellom løpende innhold i en artikkel eller sammen som et rutenett. De kan lenke videre i sin helhet, eller via en eller flere lenker/knapper i banneret.  Man står ganske fritt i det redaksjonelle oppsettet av slike bannere, slik at de kan brukes på mange måter og til mange ulike formål.

Nedover på denne siden finner du noen eksempler på hva bannere kan inneholde.

Se også

Se en oversikt over banner-innstillinger her

 • Bakgrunnsfarge
  • som også kan styre tekstfarge og lenke/knapp-farger
 • Media:  bilde, bildekarusell, video
  • Brukes oftest som bakgrunn, men kan også stilles over/under/venstre/høyre for tekst.
  • Filter over media: gradient, overlay etc. for å skape tilstrekkelig kontrast mot tekst
  • Fokuspunkt: hvilke del av bildet er viktigst (senter) om noe må kuttes?
 • Plassering av tekst og media i forhold til hverandre
 • Stikktittel, overskrift , intro
  • Kan plasseres i topp/senter/bunn og venstre/senter/høyre
  • Kan styre størrelse og fontvekt på overskriftene
 • Pil ned (til neste seksjon.Mest relevant for store heldekkende (xl) bannere)
 • Søkefelt: digitaltmuseum
  • Kan være konfiguert slik at søket foregår innenfor en kontekst. Resultatside vises i DigitaltMuseum.
 • Audio-avspilling
 • Lenker/knapper videre, eller sette hele banneret som en lenke i sin helhet

Bannere i innholdsseksjon:

Kan legges etter/mellom hvilke som helst andre moduler.

Bildebakgrunn. Gradientfilter

Slideshow bakgrunn

Annen font-vekt. Kun farget bakgrunn

Med video element i bakgrun

Lorem Ipsum

Bannere i rutenettseksjoner

Intro

Bannertekst kan stilles inn på mange ulike måte

Lenker kan være: til andre sider, eksterne sider, dokumenter.

Innhold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Bilder kan plasseres i forhold til teksten


Se forøvrig hvordan man kan komponere bannere sammen ved hjelp av ulike størrelser:

1. Mai
Røros. Div opptak

Digitaltmuseum-søkene kan være delvis konfigurererte, f.eks til å søke kun innen gitte emneord, objekttyper etc. etc etc.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1