h1: Hovedoverkrift

Ingress

h2: Tittel på alle type moduler

Her en tekstmodul. 


h2: Her en lenkelistemodul

Alle moduler har en introduksjon. I denne lenkelisten ligger noen lenker til interne og eksterne sider

h3: stikktittel (burde ikke vært h tag?)

h2: Overskift i banner

En side kan ha mange bannere, men dersom en banner innleder siden burde den egentlig  ta over som hovedoverskrift.

Tekstmodul i en ny <seksjon>

Seksjoner har i Museum24 ingen (synlig) egen tittel, da de bare fungerer som en container for en eller flere moduler. Titlene (h2) ligger da definert i hver enkelt modul.  Er det rikig å bruke <section> til denne type inndeling av siden ? 

Problemstillinger / feil

  • Legge på egendefinert fokusdesign på fokuserbare elementer (som alternativt til nettleserinnebygd)
    • Eks kort, lenker
  • ​Det kan være vanskelig å avgjøre i malverket om overskriftnivå på et element bør være h2 eller h3 da det kan være avhengig av hvordan man bygger opp og sammenstiller siden. F.eks "kort" burde trolig være h3, men kun dersom kortmodulen i seg selv har en h2? Eller bør kort ikke ha noe h nivå i det hele tatt?
  • aria-feil i kort
  • Fjerne h1-som brukes i tekstlogoer
  • Mulig å sette banner til å ta i bruk h1 dersom banner innleder siden?
  • Riktig å bruke <section> elementer til å gjenspeile seksjoneringsmulighetene (som ofte bare er en praktisk inndeling av moduler)? Seksjonene har f.eks ikke noe naturlig tittel ut mot sluttbruker.