Hopp til hovedinnhold

Hvordan teste et nettsted

Vi ser her på noen fremgangsmetoder for å teste hvordan ståa er for det enkelte nettsted.

Hva er et nettsted?

I en tilgjengelighetserklæringsøyemed er et nettsted definert av om det har et eget domene eller ikke. Så blant Museum24s kunder vil noen konsoliderte museer kunne anse seg som et stort nettsted, men andre må ses på som separate.  

Ett nettsted:

 • konsolidertmuseumX.no/museumA
 • konsolidertmuseumX.no/museumB

vs  mange nettsteder:

 • museumA.no
 • museumB.no


Dette har først og fremst noe å si for hvor mange tilgjengelighetserklæringer man må opprette. 

Omfanget av selve testingen vil være mer drevet av aspekter (uavhengig av domenestruktur) som

 • størrelse på nettstedene
 • graden av ulik design/farger mellom nettstedene
 • innholdskompleksitet


Hvor mye må testes?

I utgangspunktet skal hele nettstedet testes, men trolig vil man avdekke det aller meste av feil ved å teste en del stikkprøver og ha et tydelig fokus på å teste gjennomgående prinsipper ved siden (slik som fargebruk etc).

Så snart man har funnet en feil så har man denne og om man har flere av samme typen har ikke noe betydning for selve erklæringen, men mer for utbedringen.

Hvor ofte skal man teste?

Man bør ha et løpende fokus på disse tingene, men selve tilgjengelighetserklæringen skal bare utføres en gang i året. Så man kan jobbe mer med løpende fokus og utbedringer i perioden frem til man så gjør en ny erklæring og da angir en ny status.

Man kan sikkert også ajourføre erklæringen løpende ifbm med redaksjonell eller teknisk utbedring av feil.

Hvordan tester man?

Alle relevante krav fra WCAG 2.0 og 2.1 må testes, men som Museum bør man ha hovedfokus på det man selv får gjort noe med. Dette vil i stor grad være en del av kravene som ligger under prinsipp 1: "Mulig å oppfatte".  

Dette går på ting som alternativt innhold for media, tilstrekkelig kontrast mellom tekst og bakgrunn og liknende. 

Begynn med det åpenbare først:

 • Stikkprøver av mediagalleriet i adminklient; Hvor stor andel av bildene har alternative tekster? Finner man mangler her så vil det være brudd på prinsipp 1.1.1
 • ​Hvordan ser nettstedet ut for det blotte øyet på ulike skjermer? 
 • Ser kontrasten god nok ut (1.4.3)? 
 • Er alt innhold også synlig på små skjermer eller ved høy zoom?  Her kan det være brudd på prinsipp 1.4.3, 1.4.10
 • Har man noen strategi for alternativt innhold for mer komplekse mediatyper (video, lyd)?  Prinsipp: 1.2.1, 1.2.2

Gå så videre med å teste sidene med diverse testverktøy. (Se forslag lengre ned)

 • Sett gjerne opp en test-side hvor man bruker alle farger og har litt variert innhold og utfør tester på denne for å fange opp flest mulig gjennomgående problemer, f.eks med fargene. Se også etter problemer i header/footer da disse også vil være gjennomgående.
 • Test en del andre sentrale sider og stikkprøver av tilfeldige sider på nettstedet med diverse testverktøy
  • Se om du finner problemer som ikke ble avdekket på test-siden, f.eks med tittelstrukturen på sidene
 • Ta en kikk på sider som inneholder video og lyd. Har disse noen alternativt innhold?

Her et eksempel på en side som inneholder alle farger etc og kan være effektiv å teste

Diverse nyttige testverkøy

I det følgende en del verktøy som man kan bruke ved testing. Merk at et fokus på disse er nyttig ikke bare ibm med en tilgjengelighetserklæring eller tilstandsrapport, men for å ha et løpende fokus på kvaliteten på nettstedet sitt.

Hva kan man forvente å finne av problemer?

Typiske feil vil gjerne gå på følgende

 • Enkelte farger gir for dårlig kontrast (lenker, tekst, knapper) mot bakgrunn   (1.4.3, 1.4.1)
 • Potensielle problemer med bannere og kontrast ved tekst/knapper over media. NB! Dette er vanskelig å få eksakte tall på kontrasten fordi det kan variere fra område til område i teksten.
 • ​Feil i overskriftsnivåer (1.3.1)
 • Lenkede grafiske elementer (logoer etc) i footer/header som mangler tekstlig beskrivelse.  (2.4.4 / 4.2.2)
 • Innhold eller funksjoner som ikke er synlig når plassen er mindre eller ved økte zoomniver (1.4.11)
 • Diverse kodefeil på siden (4.1.1, 4.1.2)
  • Kan gjelde generelle svakheter i malverket 
  • Kan også f.eks duplikate ID'er i SVG-logoer i header/footer. Her kan det ofte forekomme 
 • Strukturelle eller kodemessige feil på enkeltsider som kan skyldes uheldig innhold har blitt limt inn i tekstfelter (man kan ha fått med seg noe html-kode) eller at tittelfelter på moduler vises men ikke inneholder tekst etc.
Se forøvrig en oversikt over kjente problemer her
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1