Hopp til hovedinnhold

Status

Vi ser her på kjente utfordringer både med kode, design og innhold.

Redaksjonelt innhold og/eller eget design

Her tar vi for oss typiske utfordringer hos det enkelte museum eller konsoliderte museum. Dette kan gå på designprofil/farger til kvalitet og utfordringer med redaksjonelt innhold/oppsett.

Kode / Teknisk

Vi dokumenterer her alle kjente problemer i Museum24 sitt malverk og forklarer hva som vil bli gjort med dette og når.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1