Hopp til hovedinnhold

Tastaturnavigasjon

Ivareta brukere som må eller ønsker å bruke tastaturet for å navigere på nettstedet. Dette kan være folk som er helt blinde og 100% avhengig av å navigere med taster i opplest nettside eller andre som av ulike årsaker bruker tastatur i stedet for mus.

Krav

 • Innhold og funksjonalitet på nettstedet er mulig å bruke med kun tastatur.
 • Nettstedet har logisk tastaturrekkefølge.
 • Brukeren blir ikke stående fast i et element når han navigerer med tastaturet.
 • Brukeren ser tydelig hvor på nettstedet han er til enhver tid.
 • Nettstedet har en snarvei som lar brukeren gå rett til hovedinnholdet ved tastaturnavigasjon.
 • Unngå unødvendige omlastinger av siden
 • Det skjer ikke automatisk kontekstendring når brukeren navigerer med tastaturet.
Hva sier uutilsynet?

Tastaturnavigasjon i Museum24

Her har det vært mangler i Museum24 sitt standard malverk og stilsett som det jobbes med å utbedre. Dette vil dreie seg om:

 • Snarvei til hovedinnhold (hoppe over elementer som går igjen på alle sider)
 • Best mulig rekkefølge på elementer
 • Tydelig fokusmarkering på alle fokuserbare elementer ved å bruke outline/bård og eller forstørring.
  • lenker i tekst
  • menypunkter
  • kort
  • bannere
  • knapper
  • skjemaelementer
 • Sikre en god og fornuftig struktur på land-marks (hovedområder) og en god tekststruktur (overskriftsnivåer mm.)

Det finnes noen moduler eller visningsformer som kan være spesielt krevende  i et tastaturnavigasjonsøyemed. Dette gjelder for eksempel  banner- eller bildekaruseller hvor det kan hende bruker blir stående fast med tastaturet, eller får en ugunstig opplevelse. Disse testes og diskuteres andre steder på dette nettstedet.

I det følgende noen eksempler på fokusmarkering

Ved å "tabbe" seg nedover herfra ser man hvordan ulike elementer utheves når de kommer i fokus.  Funksjonalitet utover dette må testes med skjermlesere eller liknende støtteverktøy.

Lenke vist som knapp (<a>)

Kort vil forstørres ved tab-fokus fra versjon 2021.09.00

h2: Her er et kort

h2: Her er et kort

Kort er en "rik" lenke. Burde ikke være h2?

Andre moduler med fokuserbare elementer

For moduler slik som vedlegg, skjema og andre som kan ha fokuserbare elementer testes dette ved hver enkelt modul sin testside.

Vurderinger og forbedringer

Her er det mye å gå på så det blir et større arbeid å sikre at man kommer i mål på dette området. Noen foreløpige tanker

 • Innføre en korrekt snarvei til hovedinnhold
 • Vurdere om rekkefølge på elementer i f.eks header er fornuftig og om alle elementene hører til i header eller om noe burde logisk sett vært plassert andre steder
 • Innføre en minimumsstandard for hvordan elementer i fokus er markert, eks røde rammer el. Må evnt tunes litt pr museum hvis man skal finne en farge som alltid egner seg.
 • Forbedre navigasjonsstier og menykompoententer (slik at man tydligere ser hvor man er)
 • Vurdere funksjonalitet i enkeltkomponenter; om det skal skjules fra tab-rekkefølge eller skjermlesere dersom det skaper mer problemer enn nytte
 • Vurdere problematisk funksjonalitet, om det skal fases ut? Karuseller f.eks.​
 • Enkelte moduler skaper mye sideomlasting (navigering i kalendere)


Mange tiltak (flere av de som er nevnt ovenfor) knyttet til å forbedre tastaturnavigasjon vil tre i kraft fra Museum24 versjon 2023.01.00

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1