Temaer

Vi ser løsningen opp mot temaer som her blir trukket frem av uutilsynet. Disse temaene omtaler aspekter som går på tvers av de ulike modulene i Museum24, fordi de f.eks tar for seg bruk av "Bilder og grafikk" som et tema, noe som berører nesten alle moduler i løsningen.