Hopp til hovedinnhold

Temaer

Vi ser løsningen opp mot temaer som her blir trukket frem av uutilsynet. Disse temaene omtaler aspekter som går på tvers av de ulike modulene i Museum24, fordi de f.eks tar for seg bruk av "Bilder og grafikk" som et tema, noe som berører nesten alle moduler i løsningen.

Temaene går også på kryss og tvers av prinsippene i WCAG lovverket. Her tar vi for oss lovverket mer i kontekst av prinsippene.


Se en oppsummert versjon her:
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1