Hopp til hovedinnhold

Bruk av farger

Her kan det være stor variasjon fra design til design, altså pr. museum.

Krav

  • Bruk av farger er ofte nyttig, men skal ikke brukes som eneste virkemiddel for å formidle funksjonalitet eller viktighet ​i tekst. For viktighet bør også fet font (evnt i tillegg til farge) benyttes, og for lenker skal understrekning benyttes.
  • Det skal være tilstrekkelig kontrast mellom farge på tekst og bakgrunn.
  • (Unngå uheldige fargekombinasjoner f.eks for fargeblinde)
Hva sier uutilsynet?

Farger i Museum24

Museum24 definerer i svært liten grad farger utover hvitt og sort. Men hvert enkelt nettsted har som regel et design (basert på farger fra egen designmanual) som involverer bruk av farger både i faste elementer og som redaksjonelle virkemidler. Ting som kan være påvirket av dette er:

  • Bakgrunnsfarge(r) på hele header, hovedinnholdsfelt (eller deler av dette) og footer 
  • Farger på menyelementer (forgrunn/bakgrunn) i ulike tilstander (aktiv, åpnet etc) 

  • Tekst, lenke- og knapp-farger, på de ulike bakgrunnsfargene

  • Bakgrunnsfarger (med tilhørende farge på forgrunnselementer; tekst, lenker, knapper) i elementer slik som tekstbokser, kort og bannere. Ofte redaksjonelt valgbare.

For å imøtekomme kravene er det viktig at fargene som brukes av hvert enkelt museum gir de nødvendige kontrastkravene  og at man påser at farge aldri er det eneste virkemiddelet for å illustrere en funksjon.  Det siste vil normalt være greit støttet ved tekst/metainformasjon (f.eks sted) som finnes på de fargesatte elementene.  Eksempelvis om et besøkssted alltid presenteres med en fast farge, så må også navnet på besøksstedet fremkomme.

Vurderinger og forbedringspotensialer

Det er vanskelig å diskutere dette i et generelt perspektiv da ting kan variere fra kunde til kunde, men noen grunnregler for designene bør nok tydeliggjøres og evnt justeres.

  • Enkelte navigerbare elementer (navigasjonsstier, lenker i footer) har hos enkelte museer en fargebruk som er lik øvrig tekst og i liten grad ​andre grep som underbygger funksjonen. 
  • Bruke farge mer aktivt som markering av lenkede og fokuserbare elementer når de er i fokus, for å støtte tastatur-navigasjon bedre, i tillegg til (eller i stedet for) det nettlesere selv måtte legge på av slikt. Det kommer en første versjon av dette fra Museum24 versjon 2023.01.00
  • Orientere museene om måter å teste kontrast på. Tekststørrelse (som kan justeres i visse komponenter) vil påvirke kontrast-målene slik at det ikke er gitt at en tekst og bakgrunnsfarge alltid skaper problemer..

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1