Hopp til hovedinnhold

Museers egen påvirkning

Selv om alle nettsteder bygges med det samme verktøyet og baseres på den samme html-kode og grunndesign (css), så finnes aspekter som kan påvirke tilgjengeligheten ulikt fra nettsted til nettsted.

  • Design, fargeutvalg: her kan det ligge problematiske valg og kombinasjoner som envt må utbedres pr museum / konsolidering
  • Redaksjonell kunnskap/bevissthet og valg. Jobbe nøye. Bruke løsningen mest mulig etter intensjonene. Gjøre gode valg. Ha gode/felles rutiner.
  • Type innhold som publiseres. Gi brukeren alternativer.
    • Kjenner man til kravene om alternativer for video og lyd f.eks?
  • Kvaliteten på tekst og media. Antyder tekster i lenker/knapper at de faktisk er lenker? Er media egnet til bruksformål? 
  • "Menneskelig testing"; det redaksjonelle blikket

Mer om dette her
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1