Tekst og struktur (h1)

Museum24 sikrer på de fleste områder et konsistent uttrykk knyttet til strkturering av innholdet på hver enkelt side.

Krav

 • Innholdet må struktureres med korrekt kode, og må kunne forstørres opp til 200% uten tap av tekst eller lesbarhet.
  • Eks formatering av overskriver, ingress, avsnitt og lister​
 • Kun en h1-overskrift pr. side
 • Det bør brukes skrifttyper med god lesbarhet på skjermHva sier uutilsynet?

Tekst og struktur i Museum24

Byggeklossene i Museum24 kan brukes veldig fritt og det er ikke alltid på forhånd mulig å si hvordan de strukturelt vil utfylle hverandre i et endelig sluttresultat. Spesielt gjelder dette overskriftnivåer. Men generelt sikrer malverket at html-kode blir korrekt og konsistent (helhetlig).

 • Hver side har kun en hovedoverskrift: h1
  • Dersom siden startes med et stort banner kan man fra m24 versjon 2021.09.00 sette overskriftnivå til h1 i dette banneret.
 • De fleste øvrige innholdsmoduler i Museum24 har mulighet for en egen overskrift. Denne er i skrivende stund forhåndsdefinert til å være h2 (noe som ofte vil være riktig, men kanskje ikke alltid).
  • I noen tilfeller kunne det vært nyttig å kunne redaksjonelt valgt overksriftnivå
 • Enkelte byggeklosser slik som "kort" og "bannere" legger overskriftnivå 2 (h2) på elementenes titler. Dette er ikke nødnvedigvis riktig bruk av overskriftnivåer både fordi disse elementene kanskje logisk sett ikke befinner seg på et nivå 2, men også fordi elementene primært har til formål å være lenker videre, og sånn sett kanskje ikke burde være en del av en overskriftnivå-struktur i det hele tatt.
 • I brødtekstmoduler kan man legge til ytterligere overskriftnivåer (h3, h4..) som en del av løpende brødtekst ved behov.
 • Avsnitt, lister etc blir alltid formatert med riktig bruk av tagger.
  • I noen tilfeller kan man få uønsket kode med seg ved innliming til brødtekstfelter i løsningen. Men dette er noe vi prøver å unngå og som også er et redaksjonelt ansvar.
 • Det skal være mulig på forstørre tekst opp til 200% uten tap av informasjon. Til dette er det akseptabelt å bruke funksjonalitet i nettlesere eller operativsystem, slik at man ikke trenger å lage opplegg for å forstørre tekst selv. Grunndesignet i Museum24 bør sikre at dette går greit, men det kan være redaksjonelle edge-caser som skaper problemer som vi ikke kjenner til.
 • Det anbefales at typografien er satt slik at det er enkelt å skille elementer fra hverandre, f.eks overskrifter fra brødtekst etc. Dette bør stort sett være greit ivaretatt i grunndesign og evnt museenes egne design.
 • Gode skrifttyper  må ivaretas av museenes egne uttryk (valg av fonttyper).

Se ellers eksempler og betraktninger i det videre:

h2: De fleste moduler kan ha sin egen h2

og videre en tekst + evnt den funksjonaliteten som modulen i seg selv byr på.

I brødtekstmoduler kan man lage mange avsnitt og evnt legge inn enkle datastrukturere slik som lister:

 • Dette er en liste i brødtekst
 • Lorem Ipsum​

Lister brukes også når man bygger lenkelister og enkelte andre innholdssammenstilligner hvor listeformatet er egnet


Her noen moduler som automatisk formaterer innhold som lister:

Vurderinger og forbedringer

Det kan være litt vanskelig å vite om en modul logisk sett ligger på et h2 nivå eller om det burde vært h3, eller evnt om det ikke burde vært brukt overskriftsnivåer i det hele tatt. Bl.a fordi hver enkelt modul ikke kjenner til alt som ligger rundt seg.  Kanskje kan løsningen bli smartere, men i tilegg må det kanskje legges til redaksjonelle innstillinger for å kontrollere dette 100% på hver enkelt innholdsmodul. Disse vil imidlertid kun være nyttige om de brukes og forstås i en sammenstilt sammenheng.

Vurdere å permanent endre h2 som korttiitler til h3, men kun dersom kortmodul i seg selv har en overodnet tittel h2 . Evnt ikke bruke h-nivå i det hele tatt på kort.

h2: dette er en kortmodul

I dette tilfellet med en tittel som blir vist (det trenger ikke alltid være tilfellet). Og under her følger da noen kort..

I kortene er overskriften også h2, men dette blir da feil. Burde vært h3, eller helst ikke noe overskriftnivå i det hele tatt, da et kort streng tatt er en lenke? Dette gjelder alle visningsformer av kortmoduler og alle liknende moduler (eks kalender, DigitaltMuseum-kort og Kulturpunkt-kort).

Bannere havner litt i samme problemstilling.  De har som standard h2-overskrifter og er ofte prominente byggeklosser på siden. Men disse er stort sett også bare "veier  videre" og ikke nødvendigvis en del av en strukturert tekst.

h2: bannertittel (h1 | h3)

Bannerets tittel kan bli gjort om til h1 eller h3 ved behov. Men er det i det hele tatt riktig å ha disse som en del av overskriftstrukturen i dokumentet?