Hopp til hovedinnhold

Tekst og struktur (h1)

Museum24 sikrer på de fleste områder et konsistent uttrykk knyttet til strkturering av innholdet på hver enkelt side.

Krav

 • Innholdet må struktureres med korrekt kode, og må kunne forstørres opp til 400% uten tap av tekst eller lesbarhet.
  • Eks formatering av overskriver, ingress, avsnitt og lister​
 • Kun en h1-overskrift pr. side
 • Det bør brukes skrifttyper med god lesbarhet på skjerm


Hva sier uutilsynet?

Tekst og struktur i Museum24

Byggeklossene i Museum24 kan brukes veldig fritt og det er ikke alltid på forhånd mulig å si hvordan de strukturelt vil utfylle hverandre i et endelig sluttresultat. Spesielt gjelder dette overskriftnivåer. Men generelt sikrer malverket at html-kode blir korrekt og konsistent (helhetlig).

 • Hver side har kun en hovedoverskrift: h1
 • Dersom siden startes med et stort banner kan man fra m24 versjon 2023.01.00 sette overskriftnivå til h1 i dette banneret.
 • De fleste øvrige innholdsmoduler i Museum24 har mulighet for en egen overskrift. Denne er i skrivende stund forhåndsdefinert til å være h2 (noe som ofte vil være riktig, men kanskje ikke alltid).
 • Enkelte byggeklosser slik som kort og bannere legger overskriftnivå 2 (h2) på elementenes titler. Fra 2023.01.00 vil kort og bannere bli smartere og bedre skjønne hvilket nivå de ligger på, slik at de f.eks automatisk dyttes ned til nivå 3.
 • I brødtekstmoduler kan man legge til ytterligere overskriftnivåer (h3, h4..) som en del av løpende brødtekst ved behov. Her må redaksjon selv påse at strukturen blir riktig.
 • Avsnitt, lister etc blir alltid formatert med riktig bruk av tagger.
 • I noen tilfeller kan man få uønsket kode med seg ved innliming til brødtekstfelter i løsningen. Men dette er noe vi prøver å unngå og som også er et redaksjonelt ansvar.
 • Det skal være mulig på forstørre tekst opp til 200% (400%?) uten tap av informasjon. Til dette er det akseptabelt å bruke funksjonalitet i nettlesere eller operativsystem, slik at man ikke trenger å lage opplegg for å forstørre tekst selv. Grunndesignet i Museum24 bør sikre at dette går greit, men det kan være redaksjonelle edge-caser som skaper problemer f.eks om man har for mye tekst i bannere.
 • Det anbefales at typografien er satt slik at det er enkelt å skille elementer fra hverandre, f.eks overskrifter fra brødtekst etc. Dette bør stort sett være greit ivaretatt i grunndesign og evnt museenes egne design.
 • Gode skrifttyper  må ivaretas av museenes egne uttryk (valg av fonttyper).

Se ellers eksempler og betraktninger i det videre:

h2: De fleste moduler kan ha sin egen h2

og videre en tekst + evnt den funksjonaliteten som modulen i seg selv byr på.

I brødtekstmoduler kan man lage mange avsnitt og evnt legge inn enkle datastrukturere slik som lister:

 • Dette er en liste i brødtekst
 • Lorem Ipsum​

Lister brukes også når man bygger lenkelister og enkelte andre innholdssammenstilligner hvor listeformatet er egnet

Her noen moduler som automatisk formaterer innhold som lister:

h2: dette er en kortmodul

I dette tilfellet med en tittel som blir vist (det trenger ikke alltid være tilfellet). Og under her følger da noen kort.. I dette tilfellet vil disse kortene få h3-overskrift fra versjon 2023.01.00 fordi kortmodulen har en synlig h2-tittel.

Bannere får normalt overskriftnivå 2, men kan manuelt endres til 1 eller 3 fra 2023.01.00. De vil også bli smartere selv slik at dersom man innleder en seksjon med en tittel (h2) så vil bannere i samme seksjon automatisk bli dyttet ned til h3.

Bannerets tittel kan bli gjort om til h1 eller h3 ved behov. Men er det i det hele tatt riktig å ha disse som en del av overskriftstrukturen i dokumentet? 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1