Hopp til hovedinnhold

Ytelse

Det står ikke noe spesfikt om nettstedenes ytelse (hvor raskt sider dukker opp) i WCAG kravene, men vi ser også dette som et tilgjengelighetskrav i den forstand at dersom sidene er trege er de grunnleggende dårlig tilgjengelige for alle brukere.

Ytelse i Museum24

Hvor raskt en side vises på en Museum24 nettsted vil avhenge av en rekke faktorer, der sidens kompeksitet vil være den viktigste. Jo mer innhold en side består av, jo lenger tid vil løsningen bruke på å levere alt innholdet på siden.  Dette fordi det gjøres diverse kvalitetsjekker av alt innhold på en side før den er klar til å vises. Andre ting kan også påvirke, slik som hvor mye samtidig belasting det er i driftsmiljøet (servered) og liknende. 

Vi har som mål å forbedre ytelsen i Museum24s nettsteder i det kommende, slik at også denne skal være så god som overhodet mulig.  Vi ser på dette som minst like viktig som alle andre aspekter diskutert som diskuteres her.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1