Hopp til hovedinnhold

Bilder og grafikk

Vi diskuterer her bruk av bilder og grafikk i Museum24 sett opp mot kravene og løsningforslagene fra uutilsynet.

Krav

 • Alle bilder skal ha en alt-atributt (teknisk)
 • Meningsbærende bilder bilder skal beskrives med en alternativ tekst som beskriver bildets motiv  (redaksjonelt)
 • Lenkede bilder skal ha en alternativ tekst som beskriver lenkes mål.
 • Bilder som sammen med en øvrige tekster utgjør en lenke skal ikke nødvendigvis ha en alternativ tekst (teknisk/redaksjonelt)
 • Rent dekorative bilder skal skal ha en tom alternativ tekst eller skjules fra skjermlesere annet vis (teknisk)
 • Som hovedregel skal viktig tekst aldri være en del av selve bildet. Hvis den må det så skal alternativ-tekst beskrive samme tekst.
Se mer

Bilder og grafikk i Museum24

Det finnes ikke hardkodet bruk av grafikk/bilder i Museum24 sitt nettstedsmalverk, men svært mange av modulene i Museum24 tilbyr å redaksjonelt publisere ett eller flere bilder. Disse ligger normalt sett i mediagalleriet til det aktuelle nettstedet (eller samarbeidende nettsteder) og kan brukes gjentatte ganger til ulike formål. Systemet støtter alt som skal til for å oppfylle kravene ovenfor, men redaksjonelle rutiner og valg kan her spille inn. 

Man kan redaksjonelt påføre en beskrivende alternativ tekst på alle bilder (på alle relevante språk) via bildeeditoren i  mediagalleriet.  Systemet krever pr. i dag ikke at dette påføres og sikrer heller ikke kvaliteten på teksten så redaksjonelle rutiner og godt håndtverk forutsettes.

Gitt at alternative tekster er redaksjonelt definert så vil systemet bruke disse automatisk når bilder publiseres via media- eller tekst-moduler og i alle andre sammenhenger der bildene anses som et meningsbærende forgrunnselement. Dette gjelder uansett hvilken måte man presenterer bildene på (alene, slideshow etc). Frem til versjon 2023.01.00 ble alternativt innhold hentet fra andre tekster knyttet til bildet dersom alternativ tekst ikke var redaksjonelt definert, men dette er  fjernet da det dette dekker over mangler og gjerne vil medføre at ordlyden i den alternative teksten ikke blir god. 

Når bilder vises via kort eller klikkbare bannere skjules den alternative teksten for skjermlesere eller hentes ikke ut. Dette er fordi kort og bannere har som hovedformål å lenke videre til mer informasjon og det vil finnes beskrivende lenketekster i kortene eller bannerne. Bildene blir da mer å betrakte som en thumbnail eller bakgrunn knyttet til lenken, og en alternativ tekst på bildet kan bli oppfattet som forstyrrende.  Dette skillet er nytt fra versjon 2023.01.00

Moduler i Musem24 som kan vise bilder

I listen nedenfor finner du et lite utvalg av moduler som kan vise bilder.

Vurderinger og forbedringspotensialer

 • Påkreve alternativ tekst i mediagalleri før bilder kan brukes uansett bruksformål?
 • Gjøre det enklere å påføre alternative tekster f.eks via et skjermbilde for mange bilder.
 • Tilby rapporter i galleriet som viser bilder som mangler alternativ tekst
 • Tipse om testverktøy (plugins i chrome etc)
 • Opplyse om hvordan man skriver gode alternative tekster ifbm feltet hvor man angir slikt innhold. Kreve at forfattere setter seg inn i anbefalte skriveregler.
 • Tydeligere vise om alternativ tekst er angitt og hva denne er når bilder brukes (f.eks i forhåndsvisningen)
 • Har bilder som hentes fra DigitaltMuseum (og brukes i meningsbærende moduler)  en beskrivende tekst som ukritisk kan brukes som alternativ tekst? Hvis ikke må dette enten grunnleggende fikses i primus/dm/dm-api eller man må kunne legge dette inn ​for hvert bilde man tar i bruk via Museum24.
 • Løsningen kunne levert mer optimaliserte bildestørrelser for ulike skjermstørrelser.
 • Enkelte måter å kombinere bilder og tekst på skaper ofte problemer med kontrast
 • Når flere bilder brukes som bakgrunn eller spiller av automatisk i et slideshow er det krav om å kunne stoppe/pause slikt. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1