Diverse temaer

Den tematiske oversikten hos uutilsynet tar for seg en del flere mindre eller veldig spesifikke ting som vi kjapt reflekterer over her.

Mobile løsninger

Det finnes ingen direkte krav til dette men Museum24 baserer seg på et responsivt design for å fungere på alle skjermflater. Dette er viktig fordi en stor andel av brukerne benytter mobil eller likende. Vi vil optimalisere og forbedre opplevelsen knyttet til dette uavhengig av om det ikke foreligger noen krav til dette.

CAPTCHA

Skille mellom mennekse og robot ved bruk av skjemaer/funksjoner. Slike metoder brukes foreløpig ikke i Museum24 og derfor ikke relevant.

PDF / PowerPoint

Museum24 kan bidra med å tilby lenker/knapper til visning og/eller nedlasting av slike dokumenter, men utformingen av selve dokumentene gjøres i annen programvare og er således ikke noe Museum24 bryr seg om.  

Publiseringssystem

Det er nettopp dette Museum24 er, og det skal da bidra til at alle krav om universell utforming kan ivaretas hos de som bruker systemet til sine nettsider.  Dette nettstedet er en del av prosessen knyttet til å sikre at så er eller blir tilfellet.

Det er ingen krav til at publiseringssystemet i seg selv (administrasjonsklienten) skal oppfylle alle tilgjengelighetskrav. 

Sidetittel

Alle sider skal ha en sidetittel som presenteres øverst i vinduet/fanen i nettleseren.

Museum24 legger automatisk på en tittel som er en kombinasjon av sidens tittel og nettstedets navn;

<title>Sidens tittel - Nettstedets navn</title>

Det er også mulig å overstyre dette fra side til side slik at man evnt kan komponere en helt egendefinert sidetittel.

Skjema

I Museum24 kan man bygge egne skjemaer og tilgjengeliggjøre disse via skjemamodulen. Funksjonaliteten brukes i varierende grad og med varierende grad av kompleksitet i skjemaene.  Dette temaet tar vi for oss ved testing av skjemamodulen.

Språk i koden

Museum24 angir riktig språk i koden, eks <html lang="no">  slik at skjermlesere og liknende hjelpemidler skal forstå hvilket språk siden skal leses på.

Innholdet på siden er 99.9% styrt ut av redaksjonelt innhold hvor det da blir et redaksjonelt ansvar å påse at innholdet tilsvarer det språket nettstedet representerer. I Museum24 kan man utvikle nettsteder på så mange språk man måtte ønske og det respektive språket vil da være angitt i koden. Dersom man i stedet blander f.eks norsk og engelsk innhold på ett norsk nettsted, får man en mismatch mellom sidens angitte språk og det språket innholdet finnes på. Pr. i dag kan man ikke endre språk (lang="") for en enkelt side innenfor ett nettsted.

Noen få tekster slik som aria-labels (støttetekter for skjermlesere) eller innhold i faste funksjoner/knapper (åpne/lukke, bla til neste/forrige etc.) er hardkodet i malverket. Disse har frem til versjon 2021.09.00 vært hardkodet til engelsk, noe som har gitt uheldig opplesning på norske sider (som utgjør majoriteten). Dette er derfor endret til norsk som standard. For å også støtte skjermopplesning av slike hardkodede tekster på andre språk ser vi for oss å i første omgang å tilby disse på engelsk på alle andre språk enn norsk, men da med en angivelse i spesifikt i disse elementene om at språket faktisk er engelsk, noe som i det minste vil sørge for en korrekt engelsk uttale av skjermleserne. Dette kommer i kommende versjoner av Museum24.

Synstolkning av video

Det stilles pr. i dag ikke krav til dette.

Tabeller

Tabeller brukes i liten grad i Museum24 utover at det kan lages enkle data-tabeller i brødtekstmoduler eller via egen tabell-modul.