Hopp til hovedinnhold

Video og lydopptak

Kravene til alternativt innhold for video og lyd er ganske mye mer omfattende enn ved f.eks bilder.

Krav

Kort oppsummert kan vi si at informasjon som formidles gjennom video- eller lydopptak skal være tilgjengelig for alle. Dette gjelder enten media kan avspilles direkte på nettsidene eller det kan lastes ned som fil.  Det betyr at video skal tekstes og/eller at dens vesentlige innhold beskrives via tekst eller lyd og at lydopptak har fullverdige tekstalternativer.

Det er mange måter å gjøre dette på og det er mange krav til hvordan slikt innhold skal bygges opp. Dette kan man lese mer om på uutilsynets sider her.

Unntak: Dersom det i tilknytning til video/lyd finnes en tekst som visuelt og innholdsmessig fremkommer som hovedformatet for formidling av informasjonen, kan kravet om alternativt innhold være unntatt.

Det stilles også krav til betjening av video og lydavspiller der de viktigste punktene er

 • ​Lyd som starter automatisk skal enten stoppe etter tre sekunder eller kunne slås av via tilgjengelig stop/pause/mute knapp. Slik knapp skal være kunne nås enkelt (og tidlig) med tastatur og ha en god visuell markering.
 • Alle knapper i lyd eller videoavspiller kunne betjenes med tastaturnavigasjon

Hva sier uutilsynet om dette?

Video og lyd i Museum24

Både video og lydfiler kan lastes inn i mediagalleriet i Museum24 og tilgjengeliggjøres på ulike måter på nettsidene. Det er også mulig å bake inn både lyd av video fra andre kilder/leverandører slik som Youtube og liknende.

Museum24 har ingen egen funksjon for å skape eller legge til alternativ til slikt mediainnhold, men via generell funksjonalitet i løsningen kan man oppfylle alle krav. Eksempler på dette kan være:

 • Tekstmodul(er) kan legges til i nærhet av media for å beskrive innholdet i video og/eller lyd.
 • ​Knapper/lenker kan legges til i nærhet av media for å skape overgang til andre sider med alternativt innhold
 • Lydfiler kan legges ut som alternativ til tekst
 • (tekst kan være bakt inn i video)

Det kan legges ut mange video eller lydfiler på en og samme side og hvor som helst på siden. Det er i hovedsak to måter å tilby video på i løsningen

 • Via mediamodul eller mediaelement i tekstmoduler.
 • Som bakgrunn/mediaalternativ i en banner eller kort. 

I begge tilfeller benyttes standard HTML5 videoavspiller slik at krav til tilgjengelige funksjoner/knapper for betjening av video burde være ivaretatt. Imidlertid vil det variere noe mellom nettlesere og operativssystemer hvor til fingerspissene god tilgjengeligheten er også i slike standardavspillere. Se mer om dette her.  Dette vil imidlertid videre endre seg i takt med nye nettleserversjoner, og kan allerede være annerledes løst i nettleserne når du leser dette. 

I det følgende ser vi på ulike måter/moduler som kan tilgjengelggjøre video/lyd og viser hvordan alternativt innhold kan tilbys samt at vi diskuterer tilgjengeligheten.

Video i mediamodul eller tekstmoduler

Når video legges inn via mediamodul eller tekstmoduler så vil video alltid være tilgjengelig via en standard html5 avspiller hvor alle funksjoner (stop, start, lydnivå, fullskjerm) vil være mulige å nå/bruke. Tittel i video-tag vil hentes fra video sin alternative tekst eller tittel (fra mediagalleriet). 

Video kan redaksjonelt angis til å starte automatisk når den dukker opp i skjermbildet, men den vil da starte uten lyd. Lyd må skrus på av sluttbruker selv om ønskelig via lydknapp.

Alternativt innhold, eller overgang til dette, kan man enten bake inn som tekst i selve videofilen (før den lastes opp) eller legge i nærhet av video via generelle verktøy i Museum24. Eksemplifisert med innhold over video nedenfor.

I det følgende kommer det en video. Her kunne det stått noe om innholdet i video, og evnt lenket videre til mer omfattende alternativer ved behov.

 • 1/1
 • Selv om det vil være mulig fraråder vi å legge flere videoelementer inn i en mediamodul vist som et slideshow (bildekarusell) da navigasjon i bildekarusell skaper ytterligere tilgjengelighetsbarrierer rundt videoelementene. Alternativt innhold blir også vanskeligere å knyttet tett til hver enkelt video.
 • Man kan vise flere videoelementer i en og samme modul som et grid (slik som nedenfor), men sluttbruker må da åpne video i fullskjerm (via knapp for dette) for å få en ok visning.  Det blir også her vanskeligere å knytte alternativt innhold tett til hver video.
 • Trolig er det best å tilgjengeliggjøre en og en video pr. media- eller tekstmodul, slik at man enklest mulig kan snike inn alternativt innhold over eller under hver enkelt video.


Video kan vise i grid, men man gjør seg mer avhengig av fullskjermsknapp for god sluttbrukeropplevelse.

 • 1/2
 • 2/2

Lyd i mediamodul eller banner

Ved tilgjengeliggjøring av lyd i mediamoduler eller bannere vil lydfil kunne avspilles med en standard html-5 lydavspiller. Alternativt innhold vil kunne tilbys via standardfunksjonalitet i nærhet av lydavspiller.

Det skulle dermed ikke være noe hinder i å tilby gode alternativer til lyd, utover det å faktisk gjenskape innholdet som tekst.

 • En demolyd: Helix song. (tittel fra mediagalleri vises over lydavspiller)
  1/1
  Alternativ tekst fra mediagalleri vises under lydavspiller når mediamodul brukes.

Litt info om lyden her

Video i banner/kort

Disse modulenes hovedfunksjon er er å tilby sluttbruker veier videre. Dette ved at hele modulen er en lenke der lenketekst utgjøres av modulens tekstinnhold, eller ved at det tilbys en eller flere knapper inni modulen. Når video er tilknyttet slike moduler kan man trolig se på video som et mediaalternativ, som dermed ikke trenger en egen alternativ beskrivelse. Som regel vil den da også ligge som en bakgrunn bak tittel/tekst/knapper. Tilsvarende leses ikke alternativ tekst opp dersom bilder legges til i slike moduler.

Dersom man skulle mene at alternativt innhold allikevel bør finnes, så vil dette kunne redaksjonelt tilbys via egne knapper/lenker inni eller i nærheten av elementet og således være opp til redaksjon å skape.

Bannere kan settes til å starte automatisk, men dette vil da aldri skje med lyd påslått. De kan også settes til lydløse, hvilket vil si når manuelt startes så vil ikke lyd være påskrudd før bruke evnt gjør det selv.

Det er også mulig å skjule avspillingskontrollere eller sette video som en heldekkende bakgrunn i en banner. I begge tilfeller blir knapperad for betjening av video ikke synlig og sluttbruker får derfor ikke benyttet  dem.  Kombinert med autostart (starter alltid lydløst), kan dette gi et brudd på krav om at bevegelser må kunne stoppes av bruker.  Derfor bør trolig en start/stopp-knapp også være tilgjengelig på en eller annen måte selv når knapperaden er skult.

Video er mer som en bakgrunn/mediaalternativ til en banner/knapper som lenker videre. Alternativt innhold til video kan legges inn redaksjonelt men er trolig ikke påkrevet.

Klikk for å se mer

Controllere er skjult fordi store deler av video også er det.

Video via 3.part (youtube el.)

Her vil videoavspiller fra 3.part være gjeldende for tilgjengeligheten og evnt kunne bidra med altnernativt innhold (teksting). Alternativt innhold kan også legge ut via Museum24 og tilgjengeligjgøres over eller under slik 3.parts video.

Vurderinger og forbedringer

 • Burde det vært mulig å kople videotekst-filer (.vtt) til videofiler via CMS'et?​
 • Er standard html5 videoavspiller egentlig god nok i tilgjengelighetsøyemed?
 • Dersom controllere skjules i en banner, burde allikevel en stop/start knapp vært synlig. 
 • Bør det i det hele tatt være mulig å skjule controllere/knapper.  Selv om videoinnholdet bare er et alternativ kan det komme i konflikt med krav om at bevegelser i skjermbildet skal kunne pauses?
 • Betjening av videobakgrunn er vanskelig dersom den ligger som bakgrunn i en banner som i seg selv er en komplett klikkbar lenke..
 • Knapper / videoplayer kan generelt bli utilgjengelig når video brukes som bakgrunn i bannere, spesielt som heldekkende bakgrunn, da deler av video/avspiller vil ligge skjult utenfor bannerets kanter. Imidlertid er det her snakk om alternativt

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1