Hopp til hovedinnhold

Lenker

Lenker skal være identifiserbare og lenkenes mål må fremkomme tydelig. Dette henger sammen med krav om bruk av farger og kontrast som er omtalt i egne temaer.

Krav

Lenker må være visuelt identifiserbare og lenkens mål må fremgå tydelig, ellers risikerer du at brukere enten ikke ser lenken eller velger ikke å åpne lenken.

Hva sier uutilsynet om dette?

Lenker i Museum24

Lenker fremkommer en rekke ulike steder og på ulike måter i Museum24:

  • I header via logo, meny og navigasjonsstier
  • I innhold som tekstlenker, knapper eller klikkbare moduler (bannere og kort)
  • Som funksjonalitet i en del visningsmetoder. For eksempel knapper for overgang til stor versjon av bilde/kart, bla i slideshow/karuseller etc 
  • I footer via loger, bunnmenyer eller navigasjonssti

Identifiserbarheten til tekst og knappbaserte lenker vil være styrt av nettstedenes eget design, og dersom det er noe her som ikke er godt nok må det utbedres pr nettsted. I tillegg spiller ordlyd i knapp/lenke og rundtomliggende tekster inn. Dette er dermed et samspill mellom design og innhold.

Noen eksempler på lenker

Her er en lenke som en del av en løpende brødtekst. Bør skille seg fra øvrig tekst med understreking og evnt farge.

Her noen lenker som ligger en lenkeliste

Et kort med en knapp

Et kort med en knapp

call-to-action knapp for å tydliggjøre at kortet kan klikkes på

Les mer her

Moduler i Museum24 hvor lenker kan forekomme

Svært mange moduler i Museum24 skaper eller tilbyr lenker på en eller annen måte.

Vurderinger og forbedringer

  • Alle kunders design må sikre at  lenkene er visuelt identifiserbare enten dette er menyelementer, knapper eller vanlige tekstlenker. Plassering spiller også inn her. F.eks at menyer ligger der man forventer. 
  • Innføre noen felles minimumsvirkemidler for å markere lenker som er i fokus enten dette er via rollover/klikk eller ved å navigere ved hjelp av tastatur
  • Fjerne (skjule) alternativ bildetekst når bilde er en del av en lenke som også inneholder tekst (kort, bannere)
  • Er det intuitivt at kort er klikkbare eller burde det vært en tydeligere indikasjon? Ledetekster før kortmoduler kan også bidra her, samt teksten i selve kortet. 
  • Ser knapper alltid ut som knapper? Burde det vært en pil i dem?


Fra Museum24 versjon 2023.01.00 er det gjort flere tiltak for å sikre at lenker tydeliggjøres, også da lenkede bannere.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1