Hopp til hovedinnhold

Skjermlesere

Ikke omtalt som et eget tema hos uutilsynet, men mye av arbeidet knyttet til universell utforming går bl.a ut på at sidene skal være lette å bruke for de som støtter seg til skjermlesere.

Dette skal i utgangspunktet ivaretas ved å følge alle regler i standarden, men det kan nok være lurt å teste dette i kontekst av typiske sidesammensetninger og oppsummere en del funn/problemer her.

Ting vi må  spesielt følge med på er

  • Mulig å hoppe til innhold (hoppe over header). Evnt andre "skip"-lenker?
  • Rekkefølge på elementer oppleves som riktig?
  • Nyttig bruk av roller / wai-aria i deler av løsningen? Burde det vært mer / mindre bruk av dette?
  • Er dokumentstruktur og landmarks god nok?
  • Belyse uheldig funksjonalitet i løsningen 

For å skape god funksjonalitet/opplevelse ved skjermopplesing er det usikkert om en teoretisk tilnærming alene er godt nok. Her er det like viktig å prøve å erfare hvordan bruk av slikt hjelpemiddel faktisk oppleves og ta stilling til en rekke detaljer og knyttet til ordlydene i tekstene som leses opp. Fra et Museum24 ståsted er det spesielt viktig at alle hardkodene ordlyder som skal forsøke å forklare fast funksjonalitet er til så gode som mulig. 

Det er gjort ganske mange tiltak for å bedre situasjonen i Museum24 hva gjelder tilpasning til skjermlesere fra 2023.01.00

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1