Hopp til hovedinnhold

Utforming og presentasjon

Dette er et stort tema som omhandler om hvordan brukergrensesnittet på nettstedet fungerer som helhet. Dette er et samspill mellom kodeprinsipper, felles grunndesign og eget design. Til en viss grad kan redaksjonelle valg også spille inn,.

Hva sier uutilsynet om dette?

  • Viktige objekter og funksjoner må være lette å finne​
  • Presentasjon og innhold må være separert (slik at stilsett kan koples helt bort om ønskelig) og være tilrettelagt for ulike platformer og skjermstørrelser.
  • Helhetlig utforming (faste elementer på samme sted og måte overalt)
  • Forstørring opp til 200 %
  • Bruker må kunne stoppe bevegelser i skjermbildet (karsuseller og annet som surrer og går)
  • Bør unngå overflødig informasjon om bilder ( i skjermlesere) når disse er brukt som dekorasjon
  • Bør tillate forstørring ved responsivt design

I Museum24 er innholdet og presentasjonen skilt og rekkefølgen i html-koden er i all hovedsak lik den man vil oppfatte elementene presentert i visuelt. Dette er en en av grunnkonseptene i Museum24 der man stacker moduler etter hverandre. Gammeldags teknologi som html-tabeller brukes ikke til å beskrive utforming på sidene.

Alle sider i et og samme nettsted har en felles sidemal som wrapper header og footer (samt innhold i disse områdene) rundt hver eneste side/artikkel, slik at det blir en likhet på dette fra side til side.  Plasseringen på elementene er forsøksvis i en hensiktsmessig rekkefølge.

Siden alle nettsteder bruker samme malverk er det i tillegg en stor grad av likhet mellom alle nettstedene hva gjelder elementenes plassering og rekkefølge, men innholdet vil selvssagt variere.


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1