Hopp til hovedinnhold

Kodestandarder og validering

Dette dreier seg primært om html-koden som siden bygges opp med teknisk.

Krav

Det er viktig at koden validerer (er riktig) for at den ikke skal kunne skape problemer for nettlesere og støtteutstyr.

Hva sier uutilsynet om dette?

Kodestandard i Museum24

På dette området er det lite eller ingenting man kan påvirke redaksjonelt.

Alle nettsteder i Museum24 bruker det samme felles malverk (html-kode) og et felles grunnstilsett (css).  Koden som møter sluttbruker/nettleser er et resultat av faste moduler og de varierende moduler som måtte være brukt på den aktuelle siden. På dette nettstedet tester og diskuterer vi alle disse byggeklossene, med mål om å sikre at hver eneste bit leverer så god kode som mulig.

Dette kravet handler ikke bare om at koden skal være korrekt rent teknisk, altså ikke inneholde direkte syntax-feil eller liknende tekniske brudd, men også at semantiske riktige html-elementer skal være benyttet og godt beskrevet.

Skjemaelementer, knapper og iframes (rammer) er nevnt som elementer som skal være korrekt knyttet til ledetekster eller tekster som identifiserer dem. Dette må i Museum24 håndteres av de moduler som tilbyr nettopp slik funksjonalitet, men generelt da av alle moduler.

Vurderinger og forbedringspotensialer

Vi må kontinuerlig teste kvaliteten på html-kode i løsningen. Utviklingsverktøy hjelper oss i stor grad med dette, men det kan oppstå situasjoner i et dynamisk verktøy som Museum24 der teori og praksis ikke møtes helt. I noen tillfeller kan kvaliteten på koden påvirkes negativt av redaksjonelle handlinger, da noe kode kan havne i riktekst-felter ved innliming, eller ved at man redaksjonelt angir samme (unike) ankere på flere seksjoner eller moduler på en og samme side.

Riktekstmoduler (brødtekstfelt) med støtte for lage enkel formatering etc kan også i visse tilfeller skape ikke optimal kode selv om man bruker bygger funksjoner i knapperad etc. Et eksempel på dette kan være lister på flere nivåer som gjerne ser ut til å bli feil strukturert rent kodemessig.

Mange rettelser knyttet til kodefeil vil tre i kraft fra Museum24 versjon 2023.01.00

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1