UU - Quickguide

Alle nettsteder i Norge er omfattet av lov om universell utforming (WCAG 2.0). Hva betyr dette i praksis?

 • Alle offentlige nettsteder skal snart inneholde en tilgjengeligerklæring (må fornyes årlig) og skal gi sluttbruker mulighet til å komme med ​klager og liknende.
 • (WCAG 2.1 er på vei med nye krav)
 • Nettstedseier har ansvaret. Men underleverandører må sørge for at tekniske løsninger er gjør sin del av jobben.
 • Hvordan lykkes? Samarbeid mellom redaksjon, utviklere, designere, testere m.fl. Viktig at ikke alle sitter og peker på hverandre!  Mye latskap hos mange involverte gir dårlig resultat. En del "fancy" visningsønsker må kanskje ofres. Det enkle er ofte det beste i denne sammenhengen her.
 • Hva handler det overordnet om? 
  • Medialt innhold skal ha alternativer for alle
  • Tekst skal være lesbar for alle (skalering og kontrast) og lenker skal være identifiserbare
  • Siden og dens funksjonalitet skal kunne navigeres i med tastatur og kunne brukes ved andre hjelpemidler slik som skjermlesere/opplesning.

Bilder og grafikk
Bruk av farger
Nedlastbare dokumenter (pdf, powerpoint etc)
Overskrifter (h1, h2, h3 etc) og tekststruktur
Klikkeflate (touchskjermer)
Kodestandarder og validering
Kontrast
Lenker
Navigasjonsmetoder
Tastaturnavigasjon
Utforming og presentasjon
Lyd og video
Skjematikk
Annet
Skjermlesere / WAI-ARIA
Ytelse