Hopp til hovedinnhold

UU - Quickguide

Alle nettsteder i Norge er omfattet av lov om universell utforming (WCAG 2.0 og 2.1). Hva betyr dette i praksis?

Tilgjengelighetserklæring

 • Alle offentlige nettsteder skal innen 1.februar 2023 inneholde en tilgjengeligerklæring (må fornyes årlig) og skal gi sluttbruker mulighet til å komme med ​klager og liknende. 
 • WCAG 2.1 er på vei med nye krav gjeldende fra 1. februar 2023
 • Nettstedseier har ansvaret. Men underleverandører må sørge for at tekniske løsninger er gjør sin del av jobben.

Grovt sett handler tilgjengelighet og universell utforming om at den digitale løsningen, i vårt tilfelle nettsider, skal være tilgjengelige og brukbare for alle. 


Hva handler kravene om?

Nedenfor går vi raskt gjennom essensen i kravene sortert etter tema.

Bilder og grafikk

 • Alle bilder skal ha alt-attributt.
 • ​Meningsbærende bilder skal beskrives med en alternativ tekst som beskriver bildes motiv på en god måte. Kan påføres via mediagalleri Museum24.
 • Dekorative bilder eller bilder som utgjør en lenke sammen med øvrig tekst skal normalt ha en tom alt-atributt, eller bildene skal skjules fra skjermlesere. (evs settes som bakgrunn via css)
 • Ikke ha tekst som en innbakt del av bildefiler. Må evnt repeteres som alternativ tekst.

Ansvar for å påføre gode alternative tekster må ligger på redaksjon/kunde, mens utvikler/leverandør må sørge for å trekke frem disse kun når det er relevant. Evnt må redaksjon også kunne avgjøre dette i tvilstilfeller.

Utfordringer kan oppstå om man henter bilder fra kilder hvor man ikke har kontroll på. Dette kan f.eks være tilfellet når man fra Museum24 plukker bilder fra DigitaltMuseum/Primus. Finnes det da alternative tekster skrevet for formålet?

Fra Museum24 2023.01.00 vil malverkets regelsett knyttet til uthenting av alternative tekster på bilder strammes opp litt. Dvs at det ikke lengre vil gjøres forsøk på å hente noe som helst annet enn tekster som er skrevet for å faktisk være alternative tekster. Altså ingen fall-back som henter henter bildets tittel eller undertekst.

Bruk av farger

 • Skal ikke brukes som eneste virkemiddel for å formidle funksjonalitet eller viktighet. (Tekst, tekstformatering etc må supplere)
 • Det skal være tilstrekkelig kontrast mellom farge på tekst og bakgrunn
 • Unngå uheldige fargekombinasjoner (for f.eks fargeblinde)​

Ansvaret her ligger dels i designprofilen (stilsettet) på nettstedet, men også noe redaksjonelt. 

Nedlastbare dokumenter (pdf, powerpoint etc)

 • Alle dokumenter som er tilgjengelig for visning/nedlasting via nettsted er også gjenstand for samtlige tilgjengelighetskrav som gjelder for nettsidene.​
 • Lenking til dokumenter skal være informative (PDF, 1MB)

For utformingen av selve filene ligger ansvaret normalt på annen programvare og god bruk av denne. En generell bevisstgjøring på hva som gjelder for web vil trolig være behjelpelig for de som forfatter dokumenter i annen programvare.

Overskrifter (h1, h2, h3 etc) og tekststruktur

 • Det skal kun være en hovedoverskrift (h1) pr side
 • Øvrige overskriftnivåer skal følge korrekt rekkefølgemessig oppbygning. F.eks skal ikke en h3 følge direkte etter h1 osv.
 • Font med god lesbarhet
 • Riktige tagger for avsnitt, lister etc!

God overskriftstruktur gjør det letter å navigere i dokumentet via hjelpemidler for å navigere mellom overskrifter. 

I Museum24 vil man fra 2023.01.00 få bedre kontroll på arbeidet med slike overskrifter. Dette går bl.a på at man vil kunne si at hovedbanner skal være overskriftsnivå 1 og at kort/bannere automatisk vil bli dyttet ned på en lavere overskriftnivå (h3) dersom de innledes av en felles tittel (h2).

Klikkeflate (touchskjermer)

Ingen direkte krav til dette pr nå, men noen anbefalinger

 • Nok plass mellom lenker i en liste
 • Store nok klikkbare områder i lenker/knapper og menypunkter
 • Korrekt koding av "labels" knyttet til skjemaelementer slik som checkboxer og radiobuttons​

Må besørges i malverk og stilsett (Museum24 grunnstilsett, eller evnt kunders egne stilsett)

I Museum24 vil det fra 2023.01.00 være gjort korrigeringer knyttet til dette.

Kodestandarder og validering

 • ​Kode (html, css) skal validere for å være sikker på riktig tolkning i alle nettlesere, skjermlesere osv.


I Museum24 vil det fra 2023.01.00 være gjort rettelser av alle kjente feil knyttet til dette punktet.

Kontrast

 • Tilstrekkelig kontrast mellom bakgrunn og forgrunn​ (tekst/lenker/knapper)

Bør forankres i et godt design for det enkelte nettsted.  Men noe funksjonalitet i Museum24 kan gi ekstra utfordringer

 • Tekst og knapper som har bilde(r) eller video i bakgrunn  (Bannere)
 • Menyer som ligger transparente over bannere

NB! Et av de mest typiske brudd på tilgjengelighet i nettsteder som lages med Museum24 vil trolig være knyttet til funksjonen der man kan legge tekst over bilder/media i bannere. Det vil innebære brudd på 1.4.3 (kontrast).

Lenker

 • Skal være visuelt identifiserbare (farger, understreking, knapputforming, ordlyder)
 • ​Underbygges med å endre seg ved fokus/peker-over/aktiv tilstand
 • Lenkens mål skal fremkomme tydelig

Her er det en del å gå på både i grunndesignet til Museum24 og også i enkelte kunders design. Bl.a kan "bannere" som er klikkbare i sin helhet være vanskelig å identifisere som lenker.

I Museum24 vil det fra 2023.01.00 være gjort flere grep knyttet til å gjøre alle type lenker (også bannere og kort) mer identifiserbare.

Navigasjonsmetoder

 • Minst to og konsekvent plassering og funksjon
 • Hovedmeny
 • Søk
 • Navigasjon via innhold (drill-down)
 • ..

Tilgjengelighet knyttet til lenker, kontrast, skjematikk etc vil gjelde for disse elementene.

Tastaturnavigasjon

 • Innhold på nettstedet skal være mulig å bruke med kun tastatur navigasjon​
 • Logisk rekkefølge
 • Snarvei til hovedinnhold
 • Vise hva som er i fokus
 • Unngå at bruker blir stående fast i navigasjonsfeller (karuseller etc.)


I Museum24 vil det fra 2023.01.00 være gjort flere grep knyttet til god og tydelig tastaturnavigasjon.

Utforming og presentasjon

 • Lett å finne viktige objekter og funksjoner
 • Innhold og presentasjon må være separert
 • Helhetlig utforming (faste elementer på samme sted og måte)
  • landmarks: header, main, footer 
  • unngå scrolling i flere akser. Vertikal foretrekkes.
 • Tåle forstørring opp til 400% uten tap av innhold
  • Kan bruke verktøy i nettleser / operativsystem
 • Bruker må kunne styre/stoppe bevegelser i skjermbildet (karuseller etc) 
 • Unngå overflødig informasjon om bilder til skjermlesere når disse er dekorasjon
 • Ved responsivt design bør man kunne zoome/forstørre


I Museum24 vil det fra 2023.01.00 være gjort flere grep knyttet til disse punktene. 


Lyd og video

Alternativt innhold
 • Forhåndsinnstilt lyd og video skal ledsages av alternativt innhold som medfører at det blir tilgjengelig for alle
  • Lyd: Tekstversjon
  • Video:  teksting, tekstversjon som beskriver video, 
  • UNNTAK: Dersom det finnes en tekst knyttet til video/lyd som allerede fremstår som hovedformat for formidlinge. Eks video som bakgrunnskuliss
Betjening
 • Lyd som starter automatisk skal stoppe etter 3 sek eller kunnes slås av via tilgjengelig stop/pause/mute
 • Alle knapper i video og lydavspiller må kunne nås med tastaturnavigasjon


I Museum24 vil det fra 2023.01.00 være gjort grep knyttet til krav knapper for å kunne stoppe video.


Skjematikk

 • Beskrivende ledetekster og riktig kobling mellom ledetekster og felter
 • God nok merking av obligatoriske felter. Bør i tillegg til f.eks markering med * stå en innledning om at alle obligatoriske felter er merket med *.
 • Tydlige feilmeldinger​
 • Mulig med tastatturnavigasjon
 • (Alle krav om fargebruk, kontrast etc. er også aktuelle her)


I Museum24 vil det fra 2023.01.00 være gjort flere grep knyttet til skjematikk. Dette går på tydeligere fokusmarkering ved bruk av tastaturnavigasjon, samt sikre at skjema generelt kan betjenes med tastaturet.  

Annet

 • Alle sider skal ha en sidetittel <title> Sidetittel - Nettsted </title>
 • Språk på siden (eller enkeltelementer) skal angis <html lang="no">. Viktig for skjermlesere bl.a!
 • Publiseringsystem skal gjøre det mulig å støtte kravene (redaksjonelt) og ha god kvalitet på kode
 • Diverse krav til html-tabeller


Alt dette er allerede eller vil bli håndtert tilstrekkelige av Museum24 fra 2023.01.00

Skjermlesere / WAI-ARIA

WAI-ARIA = Attributter som gir ekstra informasjon til skjermlesere  (leses opp for bruker), eks

 • aria-label   (lese opp på angitt språk)
 • aria-hidden
 • etc.


Fra Museum24 2023.01.00 vil det komme en del endringer på dette området for å få godt og riktig språk i alle slike aria-labels og sikre at andre aria-attributter er brukt riktig. Her har det vært en del feil i Museum24 sin kode over lengre tid.

Ytelse

Står ikke spesifikt beskrevet noe sted, men vi må kunne anse god ytelse som kanskje det aller viktigste tilgjengelighetskriteriet.

Mer info

Vi går mer detaljert inn på temaer og prinsipper her:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1