Hopp til hovedinnhold

Moduler

Her tester vi alle byggeklossene i Museum24, og kommer med betraktninger rundt mulige grep for å evnt forbedre disse.

Det er mange byggeklosser (moduler) i løsningen men vi kan grovt sett dele dem inn i følgende typer:

Dette er moduler som primært dreier seg om å presentere tekst på ulike måter. De har alle noen særegenheter, men mange av dem deler noen felles egenskaper, slik som å kunne fargesettes eller få tilknyttet et mediaelement.

Dette er moduler som har som oppgave å tilby bilder, video og lyd som primærelementer.

Dette er en samling av moduler som har som primæroppgave å på ulikt vis skape veier videre til annet innhold.

Her diverse moduler som ikke hører innunder andre kategorier. Dette kan være iframes (rammer), 3.parts widgets, skjematikk.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1