Hopp til hovedinnhold

Navigasjonsmetoder

Alle nettsteder basert på Museum24 har en hovedmeny (inntil to nivåer), definert av museet selv, som et fast element i headeren på hver enkelt side samt flere andre metoder som kan aktiveres eller bygges opp.

Krav

 • Bruker skal ha minst to metoder for å finne innholdet på nettstedet
 • Meny skal suppleres med f.eks søkefunksjon, alfabetisk liste eller nettstedskart
 • Konsekvent navigering: Faste navigasjonsmetoder skal befinne seg på samme sted på alle side og i en meningsfylt rekkefølge i forhold til andre elementer
 • Konsekvent utforming/identifikasjon.

Hva sier uutilsynet?

Navigasjonsmetoder i Museum24

Det er  mulig å aktivere  standardiserte og fast plasserte navigasjonsmetoder i Museum24. Uttrykket til disse må ivaretas av museenes egne design/profil.

 • (logo(er)) (header)
 • søk (header)
 • språkmeny (header): overganger til nettstedet på andre språk dersom
 • hovedmeny (header)
 • navigasjonssti (header)
 • (drill-down navigasjon i innhold via kort, bannere, lenker) (innhold)
 • bunnmeny (footer)

På denne måten kan man oppfylle kravet om flere måter å nå innholdet på.  

Systemet genererer ikke automatiske nettstedskart, tematiske/alfabetiske oversikter, men slike er mulig å lage og forvalte redaksjonelt, og videre lenke til via f.eks fast menyelementer i header/footer.

Rekkefølgen og utformingen på elementene er konsekvent og i hovedtrekk slik den fremstår visuelt.  Et unntak kan være at enkelte av elementene i headeren kan fremstå visuelt ulikt plassert fra museum til museum, uten at dette reflekteres i rekkefølgen elementene ligger på i kildekoden. Dette er en konsekvens av felles-konsepter i systemet, der alle deler den samme kildekode (malverk), men via stilsett (css) kan oppnå unike uttrykk. Dette er styrt med stilsett og følger således prinsipper om separasjon av presentasjon og innhold.

Hvorvidt mindre prominente navigasjonselementer slik som navigasjonssti og språkmeny logisk sett hører hjemme i header-delen av koden kan nok være diskuterbart.

Hovedmeny

Hovedmenyen tilbyr pt. bare opp til to nivåer og ytterligere navigasjon i innholdet utover dette bygger på en prinsipp om at sidene på løsningen tilbyr veier videre (drill-down) navigasjon som er redaksjonelt trukket frem via navigerbare elementer slik som kort, bannere, knapper, lenker.

Hovedmenyen kan ha visuelle (identifikasjon av lenker, kontrast ol.) utfordringer  som er knyttet til museenes egne design eller redaksjonelle vurderinger. Eksempelvis kan meny ligge over heldekkende "bannere/bilder" på visse sider, og det er ikke sikkert at nødvendig kontrast er varetatt. 

Det kan være utfordringer med tastaturnavigasjon / skjermlesere både når det kommer til å finne menyelementer, hoppe over dem eller navigere godt i dem. Dette må gjennomgås og testes via relevant utstyr.

Søk

Det finnes et søk pr. nettsted i Museum24 som kan aktiveres. Men dette er pr. i dag ikke noe spesialisert søkemotor slik at kvaliten på søket kan oppleves som dårlig. Det inneholder heller ikke kraftige konsepter for søk på tvers av ulike kilder, der kilder kan være;

 • Flere nettsteder i en konsolidering som via uttrykk, url-mønster og (delvis) navigasjon kan fremstå for sluttbruker som ett og samme nettsted (selv om det teknisk sett ikke er det)
 • Innhold som er tilgjengelig på nettstedet, men som kommer fra 3.parts løsninger slik som rekrutteringstjenester, DigitaltMuseum m.fl.​

Manglende søkemotor betyr at en masse konsepter innen søkefunksjonalitet (organisering/filtrering, søkekvalitet, vekting, skrivefeilhåndtering, ytelse m.m) ikke er så gode som mange ville forvente.  Disse manglene kan medvirke til at søket ikke fremstår som et tilstrekkelig navigasjonsalternativ?


Vurderinger og forbedringspotensialer

 • Burde hatt en langt bedre søk både isolert sett, men også på tvers av nettsteder som logisk sett hører sammen
 • Plassering av elementene kan diskuteres; innbyrdes rekkefølge og hvilke område de ligger i.
 • Kvalitet på kode (i tilgjengelighetsøyemed) må vurderes ; tastaturnavigasjon, skjermlesere.
 • Elementene kan ha forbedringspotensiale i kjølevannet av museenes egne design. F.eks kan hovedmeny mangle noe visuell identifikasjon​ eller slite med kontrast.
 • (Markere stående side i meny?)
 • Enklere å lage (og velge ut) hva som skal være del av sider som tilbyr en eller annen form for innholdsfortegnelse


Det er gjort en del tiltak knyttet til koding av menyer (i header og footer) fra og med Museum24 versjon 2023.01.00 grunnet diverse svakheter og feil.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1