Footer

Footer

Semantisk html-elemement <footer>.

TODO: plassere typisk innhold i footer og så teste mot dette.

Problemer/ forbedringspotensialer mm.