Hopp til hovedinnhold

Feil i malverk/kode og grunnstilsett

Gjennom granskning av museenes nettsteder er det avdekket flere brudd eller svakheter knyttet til WCAG-kravene, som må fikses i produktets kode og/eller grunnstilsett.

Disse feilene vil i ulik grad kunne finnes hos alle nettsteder som er basert på Museum24. 

I det følgende forklares de funnene vi kjenner til og vi nevner hvilke paragrafer i forskriften vi mener de er tilknyttet.

Funn knyttet til prinsipp 1: Mulig å oppfatte.

Funn knyttet til prinsipp 1: Mulig å oppfatte.
Hva Paragraf Fiks Utbedres
Det kan mangle alternative tekster på enkelte bilder til tross for at bildet har alternativ tekst angitt. Dette har med at systemet ikke finner ut alle steder bildet er benyttet. 1.1.1 Malverk 2023.01.00
Tydeligere beskrivelse av obligatoriske skjemafelter 1.3.3 Malverk / redaksjonelt Ikke behandlet / kan løses redaksjonelt
Potensielle problemer ved skalering. Det kan bli for lite plass til tekst/funksjoner i bannere. 1.4.10 Grunnstilsett / banner-konsept / redaksjonell praksis Nytt basestilsett vil prøve å forbedre situasjonen

Funn knyttet til prinsipp 2: Mulig å betjene

Funn knyttet til prinsipp 2: Mulig å betjene
Hva Paragraf Fiks Status

Funn knyttet til prinsipp 3: Forståelig

Ingen kjente problemer

Funn knyttet til prinsipp 3: Forståelig Ingen kjente problemer
Hva Paragraf Fiks Status

Funn knyttet til prinsipp 4: Robust

Funn knyttet til prinsipp 4: Robust
Hva Paragraf Fiks Status
Feil i kode: WAY-aria mm. Hovedsakling knyttet til feilaktig bruk av aria-expanded i Header/hovedmeny. Man også vil kunne endre til en versjon av meny som ikke har slike feil, men da må også museets eget stilsett justeres bittelitt. MERK at man kan også finne slike feil knyttet til innhold som er limt inn i brødtekstfelter, 3.parts-innhold (youtube, google kart) eller SVG-logoer. 4.1.1 Malverk + eget design + evnt justere problematisk innhold 2023.01.00

Historikk

Vi hadde flere kjente feil før lansering av versjon 2023.01.00 (4.januar 2023). Disse har blitt utbedret eller det er blitt innført verktøy/innstilinger som gjør at man kan utbedre dem redaksjonelt.

Se også
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1