Hopp til hovedinnhold

2023.01.00

Lansert 4. januar 2023

Bugfix-release 2023.01.11 (11.januar)

 • Portal/admin: Fiks av mailutsendelsesproblem (skjema og brukerinvitasjoner)
 • Portal:  Fiks av omdirigeringsproblem ved lenker til forsider fra meny (eller sideeditor) for portaler som kjører på eget domene. Man ble hengende på "redirecting.."-side
 • ​Portal: Komprimering av html-kode
 • Admin: Fiks av feilmelding når man søker etter en bruker som ikke finnes i brukeradministrasjon
 • System:  Fiks av innstillinger knyttet til nytt server-loggingssystem
 • Portal: Fiks av CSS-feil knyttet til understrek ved lenker i punktlister inne i artikkelbrødtekst
 • Portal/admin: Fiks av problem i bannere der kombinasjon overlay og gradient ga en standard 50% overlay selv om denne tilsynelatende var satt til 0.
 • Portal: Omplassering av UUstatus-lenke i footer da den havnet litt i løse lufta.
 • Adminklient: Vise alt-tekst som ledetekst i banner-modul og vise alt-tekst i mediapreview i mediagalleri

Overordnet

Dette er en stor versjon som i grove trekk inneholder følgende:

 • Hele løsningen er oppgradert fra Python 3.5 til Python 3.11  (backend)
 • ​Alle kjente feil i malverk (html/stilsett) knyttet til universell utforming (WCAG 2.0 og 2.1) er forsøkt utbedret. 
 • Utbedring av diverse bugs og noe ny funksjonalitet
 • Mulighet for overgang til nytt Museum24 grunnstilsett
 • Utfasing av  billett-på-nett funksjonalitet da museumsbillett.no overtar ansvaret for dette.

Se detaljer i det følgende.

Oppgradering fra Python 3.5 til 3.11

Python er kodespråket som Museum24 er utviklet med. 

Oppgraderingen innebærer et stort hopp da det skiller ca 7 år mellom de to versjonene. Vi har oppgradert en rekke andre underbiblioteker og skrevet om deler av koden for å få dette til å fungere. 

For brukere av Museum24 (redaksjon eller sluttbruker) skal denne oppgraderingen imidlertid ikke merkes i første omgang på noen annen måte enn at løsningen trolig kommer til oppfattes som en del raskere. Python 3.11 skal nemlig være 10-60% raskere enn Python 3.10. Og vi går altså opp fra Python 3.5..

I etterkant av denne oppgraderingen vil vi stå mye bedre rustet for å videreutvikle Museum24 med god, rask og moderne funksjonalitet. Vi vil også ha et fokus på å oppgradere til nye versjoner av Python etter hvert som de er stabile og med det trolig få glede av ytterligere ytelsesforbedringer.

Unversell utforming og tilgjengelighetserklæring

Løsningen ble i sin tid (2016) utviklet med tanke på å støtte kravene som gjaldt da og som i stor grad er de samme som gjelder nå. Men vi ser at det er mange områder som ikke er godt nok løst i html-kode, grunn-stilsett og i grenselandet mellom dette og den redaksjonelle friheten som Museum24 tilbyr. 

På nettstedet  Museum24 og  Universell utforming (UU)  tar vi for oss alle disse tingene.  Der finner man bl.a en oversikt over en rekke utbedringer  av alle kjente problemer .  Alle kjente problemer vil vi forsøke å løse i Museum24 versjon 2023.01.00.

Alle offentlige nettsteder skal opprette en tilgjengelighetserklæring innen 1.febrar 2023 som skal belyse nettstedets status hva gjelder disse tingene, så tilstand og tiltak er svært relevant i forhold til dette.  

PS. Problemer knyttet til museets egen fargeprofil eller mangler/problemer med innhold må testes og fikses pr. museum, eller evnt konsolidert museum. Det står mer om dette her https://museum24.no/uu/redaksjonelt

Diverse annet (små bugs, ny funksjonalitet etc)

 • Støtte for å vise seksjonstitler i rutenett-seksjoner
 • Støtte for linjeskift i banner-titler
 • Støtte for fokusmeny i menykomponent for å ha mulighet dele menyen i to.
 • Fix av bakgrunnsslideshow ved banner i innholdsspalte
 • Fix av datoutlisting i kort vist i innholdsspalte ​og generelt tuning på sted og dato metadata i alle visningsformer
 • Fix av visning av tomme bullets på personkort (ved manglende data)
 • Fjernet bruk av # i noen knapper å unngå at man scrolles til topps på skjermen.
 • Fix av alt-tekst feil i bilder for alle andre språkversjoner (enn hovedspråk) 
 • Mer fleksible tekstareas i adminklient (justerbare i høyden)
 • Fjernet "hele modul klikkbar" som visningsmetode på lenker i tekstmoduler / lenkelister
 • Fjernet "åpne/lukke" funksjonalitet på brødtekstfelter dersom de ikke er vist som en tekstboks.
 • Endret en del forekomster av  "http" --> "https" i placeholdere i lenkeinputfelter i admin
 • Tekstarea i admin på bildetekst (i mediaeditor) for bedre plass/oversikt over teksten
 • Lagt til rel="noopener"  på lenker som anses som eksterne (link type relasjon) for økt cross-domain-sikkerhet
 • Endret litt på html-struktur i bannere for å få <a> utenfor bannerets øvrige html-struktur; for enklere å lage gode hover- og fokus-effekter.
 • Litt endringer i plassering av bilde-credits i ulike banner-layouts
 • Litt forbedret struktur i tabeller og enkel mobiltilpasning (horisontal scroll ved overflow)
 • Ryddet litt i hjelpetekster i adminklient
 • Fjernet "before" "after" labels i bildesammenliknings-visning
 • Støtte for å slette sideversjoner i adminklient
 • Fjernet mulighet for å opprette sideversjon basert på gammel versjon pga mange bugs som kan oppstå i etterkant
 • Fjerne moduler som kan skape logiske eller lagringsproblemer ved bruk at kopi eller lim-inn funksjonalitet i sideredigering; personer, kort
 • Mulig å opprette personer fra persongalleri (fungerer ikke optimalt ennå)
 • Mulig å slette personer/kort fra persongalleri (kun for superadmin foreløpig)
 • Fjernet billett-på-nett relaterte knapper og moduler fra skjemaeditor og enkelt andre steder i adminklient.
 • Fiks av søkeproblem i DigitaltMuseum-finder (sidebar) ved innleggelse av dm-objekter eller dm-bilder.
 • Vise sist-oppdatert dato i oversikt over design (css) i adminklient
 • Fiks i gammel grunnstilsett for å sikre at skjemaknapper arver riktig tekstfarge (knyttet til bug oppdaget på iphone 12/13 safari).
 • Fiks av bug knyttet til bannere som lenker til dokumenter eller bilder
 • Støtte i portal for å klikke hvor som helst på bilder for å åpne dem i fullskjerm og støtte for å lukke fullskjerm med ESC-knapp.
 • Forsøk på å unngå at roboter sender inn skjemasvar. Dette gjelder spesielt skjemaer som ikke har noen påkrevde felter. De kan ikke sendes inn for kjapt, og fort hvert forsøk som er for kjapt økes tiden man må vente.
 • Fjernet lukkede kort (vanskelig to-klikk konsept for noe som egentklig bare er lenker)
 • Innført Swagger som API-dokumentasjonssystem
 • Dokumentert system med C4-modell
 • Innført nytt server-logging-system

Nytt grunndesign (under utvikling)

Grunnstilsettet som alle Museum24 nettsteder baserer seg på er utviklet ifbm med etableringen av Museum24 i 2016, og justert noe etter dette.  

Dette har vært vært svært stabilt, men er nå skrevet helt på nytt for å ta i bruk mer moderne muligheter i CSS (stilsett). Vi vil gradvis begynne å ta i bruk dette for nye nettsteder, men også for eksisterende. 

Ved bruk av nytt grunnstilsett vil også stilsettene som beskriver museenes egne design kunne forenkles betraktelig. Dette fordi det nye grunnstilsettet lytter til en rekke CSS-variabler som kan skape de ulikhetene som man ofte ønsker.

Dette vil si at man i fremtiden kan skape ganske ulike preg på nettstedene kun ved å stille inn en relativt begrenset sett av variabler/innstillinger. Men dette medfører også at vi ikke kan ukritisk ta i bruk det nye grunnstilsettet for eksiterende nettsteder. Vi må samtidig se til at deres eget design (innstillinger) er i tråd med de nye konseptene.

Når nytt grunndesign benyttes vil også en del problematiske byggeklosser i løsningen erstattes av forbedrede klosser. Foreløpig dreier dette seg om header(meny) elementet, måten kort/mediamoduler viser grid/gallerier på og bannermoduler som forsøker å bruke riktigere bildestørrelser avhengig av skjermstørrelse. Vi forsøker også å få bannere til å blir mer robuste på ulike skjermstørrelser, slik at man ikke skal stå i fare for at tekst eller funskjonalitet blir skjult/utilgjengelig.

Noen av disse endringene vil gi et litt annet visuelt uttrykk enn i gammel grunnstilsett, men det er i første omgang ikke snakk om dramatiske forskjeller. 

Vi kommer tilbake til hvilke visuelle og evnt funksjonelle forskjeller nettsteder som baserer seg på nytt grunnstilsett vil ha versus de som baserer seg på det gamle.

Utfasing av billett-på-nett

Produktet museumsbillett.no har tatt over for billettsalgsmodulen i Museum24. Vi har derfor fjernet moduler og annen funksjonalitet knyttet til å selge billetter via Museum24. Primært gjelder dette da funksjonalitet i skjematikk-delen av løsningen, men også noen moduler som har vært mulig å legge rett inn i sider for å vise f.eks salgstall og qr-kode-skannere.

Tilgang til orderapporter vil være tilgjengelig via Museum24 i en god stund fremover og senere tilbys via backupløsning eller liknende.

På sikt vil vi se på måter å sy museumsbillett.no og Museum24 mer sammen på, slik at produktene kan utnytte hverandre.  

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1