Hopp til hovedinnhold

Banner / forsidemodul

Bannere brukes alene eller utgjøre et rutenett sammen med andre bannere for å skape veier videre til annet innhold. De kan være svært varierte både i innhold og presentasjon, men har alltid som formål å skape veier videre.

I det følgende en rekke varianter av bannere

Bannertekst. Banner er klikkbart i sin helhet elelr har x antall lenker/knapper inni seg.

Med tekst og lenker over en bakgrunnsfarge.  Tekster i banneret blir en introduksjon til lenketekster i knapper/lenker.

Kan være ett eller flere bilder eller en film.  Tekstkontrast skapes på ulike vis.

Om bannere

Et banner kan lenkes videre til en annen side (intern/ekstern) i sin helhet (ved klikk på hele banneret) eller ved at legges til en lenke/knapp som synes i banneret.  Dersom lenker/knapper benyttes kan et og samme banner lenke videre til flere andre sider.

Bannere har ulike dimensjoner og består ellers av en eller flere tekstelementer stikktittel, tittel og kort beskrivelse. Dersom banneret i sin helhet er en lenke, vil disse tekstelementene til sammen utgjøre lenketeksten. Dersom banneret tilbyr en eller flere knapper/lenker i innholdet vil lenketekst ligge inne i disse elementene, og bannerets øvrige tekster vil bli mer å betrakte som ledetekster.

Bannere kan i tillegg ha bakgrunnsfarger og eller media som ligger i bakgrunn eller sidestilt til budskapet i banneret. I begge tilfeller er det viktig å påse at det er nødvendig kontrast.

Alternative bildetekster på bilder i banner?

Media kan være ett eller flere bilder (slideshow) eller en film. I alle tilfeller er det først og fremst å anse som en bakgrunn til det skriftlige budskapet og de lenkene som banneret tilbyr. Hvorvidt alternative tekst i eventuelle media(bilder) skal trekkes frem kan diskuteres. Dersom dette skal være opp til systemet å avgjøre på permanent basis, så tenker vi at alternativ tekst på slike media vil kunne være støy og forstyrrende i forhold til bannerets primære funksjon knyttet til å føre bruker videre til andre og mer utfyllende sider. Dette betyr at selv om et bilde har en alt-tekst angitt i mediagalleriet, er vil denne enten ikke trekkes frem eller skjules fra skjerm-lesere på annet vis.

Muligens bør dette aspektet kunne redaksjonelt avgjøres fra tilfelle til tilfelle.

Relatert til tilgjengelighetskrav

Banneret kommer i kontakt med en rekke tilgjengeligjhetskrav da det både inneholder tekster, farger, knapper, lenker og mediaelementer.

 • Tekststruktur / overskriftnivåer (h1, h2, h3..)
 • Kontrast
 • Tilby alternativt innhold (ved bruk av video/lyd)
 • Lenker identifiserbare og visuell markering ved interaksjon og fokus (tastaturnavigasjon)

Organisasjon eller redaksjonens ansvar

 • Alle fargevalg i designprofilen må gi en tilstrekkelig kontrast
 • Ved bruk av bakgrunnsmedia må man sørge for å plassere tekst på gunstig sted og skape nødvendig kontrast via tilgjengelige verktøy for dette. Bakgrunnsmedia må være egnet som en bakgrunn.
 • Teksten i bannere må underbygge bannerets funksjon og evnt gi veier til alternativt innhold dersom banneret tilbyr f.eks lyd.

Vurderinger og forbedringer

 • Innføre visuelle standardgrep ved interaksjon (rollover, tab-fokus); Rammer rundt aktiv lenke. Piler og andre visuelle endringer ved rollover
 • Gi redaksjon en mulighet til å avgjøre om alternativt innhold skal trekkes frem på bilder eller ei.
 • Gi en mulighet for å endre tittelnivå i banneret, slik at dersom banneret tar over som sidens overskrift så kan man gjøre banneret om til en <h1>
 • Gjøre vurderinger rundt tekst over bilder. https://ishadeed.com/article/handling-text-over-image-css/

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1