Lenkemoduler

Dette er en samling av moduler som har som primæroppgave å på ulikt vis skape veier videre til annet innhold.

Banner / forsidemodul

Bannere brukes alene eller utgjøre et rutenett sammen med andre bannere for å skape veier videre til annet innhold. De kan være svært varierte både i innhold og presentasjon, men har alltid som formål å skape veier videre.

Banner: bakgrunnsvideo

I bannere kan man man også legge en video som bakgrunn. Det kan utløse noen utfordringer knyttet til tilfgjengelighet.

DigitaltMuseum

Denne modulen skaper lenker over til DigitaltMuseum via kort som viser DigitaltMuseum objekter.

Kortmodul

Dette er en mye brukt modul i Museum24 for å skape veier videre til andre sider via litt mer estetiske lenker, kalt "kort".

Lenkelister

Denne modulen er en av mange måter å tilby lenker på i Museum24. Lenkelister kan også være et innebygget vedheng i en tekstmodul.

Vedlegg

Denne modulen gjør det mulig å lage lenker til dokumenter (pdf, word) eller bilder for nedlasting.