Kortmodul som horisontale kort

Vi ser litt spesifkt på dette med horisontal scrolling i kort. Det er et omdiskutert konsept i tilgjengelighetsøyemed. Brukes forøvrig svært sjelden denne her i Museum24 ser vi.

Det vanskelige er at når man navigerer/scroller får man ikke tilbake fokus i området kortene vises sånn uten videre etc.

Finnes det noen fordeler med dette?

Man får en mer komprimert visning (overblikk) i høyden men skjuler ting i bredden.

Bildet viser utsikt over Mjøsa tatt på vinterstid fra Lysgårdsbakken i Liillehammer.. Foto/Photo

Faktaboks er et kort..

Faktaboks er et kort..

...om ikke er klikkbart fordi det vises på den siden som kortet tilhører og lenker til

Teststed  23. nov. 2022 kl. 12.00
Bildet viser en fin himmel. Foto/Photo

Et kort med en knapp

Et kort med en knapp

call-to-action knapp for å tydliggjøre at kortet kan klikkes på

Les mer her

Bildet viser en gutt på skøytetur på Mjøsa. Foto/Photo

h2: Her er et kort

h2: Her er et kort

Kort er en "rik" lenke. Burde ikke være h2?

Bilde viser skøyteis på Mjøsa. Foto/Photo

Et kort er en klkkbar lenke

Et kort er en klkkbar lenke

Der tekster og metainfo i kortet til sammen vil utgjøre lenketeksten

Kort fra m24:lighouse

Kort fra m24:lighouse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Kalenderkort 3 (langt frem i tid)

Kalenderkort 3 (langt frem i tid)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

15. sep. 2021 kl. 12.00

Kalenderkort 2

Kalenderkort 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Teststed  15. mars 2021 kl. 12.00

Kalenderkort 1

Kalenderkort 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

15. feb. 2021 kl. 12.00

h2: Eksempelkort 3

h2: Eksempelkort 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Sted  17. aug. 2021 kl. 12.00

Eksempelkort 2

Eksempelkort 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

En modul til

Burde vært en god overgang til se flere som gjorde at man evnt skapp å scrolle sideveis om man ikke ville? Plassert hensiktsmessig både designmessig og rekkefølgemessig.

Bildet viser utsikt over Mjøsa tatt på vinterstid fra Lysgårdsbakken i Liillehammer.. Foto/Photo

Faktaboks er et kort..

Faktaboks er et kort..

...om ikke er klikkbart fordi det vises på den siden som kortet tilhører og lenker til

Teststed  23. nov. 2022 kl. 12.00
Bildet viser en fin himmel. Foto/Photo

Et kort med en knapp

Et kort med en knapp

call-to-action knapp for å tydliggjøre at kortet kan klikkes på

Les mer her

Bildet viser en gutt på skøytetur på Mjøsa. Foto/Photo

h2: Her er et kort

h2: Her er et kort

Kort er en "rik" lenke. Burde ikke være h2?

Bilde viser skøyteis på Mjøsa. Foto/Photo

Et kort er en klkkbar lenke

Et kort er en klkkbar lenke

Der tekster og metainfo i kortet til sammen vil utgjøre lenketeksten

Kort fra m24:lighouse

Kort fra m24:lighouse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Kalenderkort 3 (langt frem i tid)

Kalenderkort 3 (langt frem i tid)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

15. sep. 2021 kl. 12.00

Kalenderkort 2

Kalenderkort 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Teststed  15. mars 2021 kl. 12.00

Kalenderkort 1

Kalenderkort 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

15. feb. 2021 kl. 12.00

h2: Eksempelkort 3

h2: Eksempelkort 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Sted  17. aug. 2021 kl. 12.00

Eksempelkort 2

Eksempelkort 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip