Hopp til hovedinnhold

Kortmodul som horisontale kort

Vi ser litt spesifkt på dette med horisontal scrolling i kort. Det er et omdiskutert konsept i tilgjengelighetsøyemed. Brukes forøvrig svært sjelden denne her i Museum24 ser vi.

Det vanskelige er at når man navigerer/scroller får man ikke tilbake fokus i området kortene vises sånn uten videre etc.

Finnes det noen fordeler med dette?

Man får en mer komprimert visning (overblikk) i høyden men skjuler ting i bredden.

Et kort med en knapp

Et kort med en knapp

call-to-action knapp for å tydliggjøre at kortet kan klikkes på

Les mer her

h2: Her er et kort

h2: Her er et kort

Kort er en "rik" lenke. Burde ikke være h2?

En modul til

Burde vært en god overgang til se flere som gjorde at man evnt skapp å scrolle sideveis om man ikke ville? Plassert hensiktsmessig både designmessig og rekkefølgemessig.

Et kort med en knapp

Et kort med en knapp

call-to-action knapp for å tydliggjøre at kortet kan klikkes på

Les mer her

h2: Her er et kort

h2: Her er et kort

Kort er en "rik" lenke. Burde ikke være h2?

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1